Kjempeløft for regnskogen

TV-aksjonen gikk av sending med fantastiske 182 911 953 kroner. Et kjempeløft for regnskogen, jubler leder for Regnskogfondet, Lars Løvold.

Lars Løvold og Kari Bucher foran et bilde av regnskog

I overkant av 182 millioner er samlet inn til Regnskogfondet under årets TV-aksjon. Pengene går til å bevare noen av verdens siste store regnskogsområder i Peru, Brasil, Kongo og på øya Ny-Guinea.

– Dette er helt fantastisk! Vi i Regnskogfondet er både overveldet og enormt takknemlig for alle som har bidratt, enten som frivillige i komiteer rundt i kommunene, som bøssebærere eller med bidrag til TV-aksjonen, sier Lars Løvold, leder i Regnskogfondet.

Barnas TV-aksjon

Regnskogfondet har opplevd et enormt engasjement for regnskogen i opptakten til TV-aksjonsdagen. Skoler, barnehager, lag og foreninger har arrangert alt fra basarer, markedsdager, konserter og tegnekonkurranser. I kommuner og fylker har også næringslivet arrangert egne ringedugnader som har skaffet viktige midler til regnskogarbeidet.

– Jeg er imponert over engasjementet til hele det norske folk. Med TV-aksjonen får vi virkelig se hva vi enkeltmennesker klarer når vi løfter i flokk. Vi ser også at dette har vært barnas TV-aksjon. Utrolig mange barn har engasjert seg for å bevare regnskogen, og bidragene fra skoler har vært rekordmange. Regnskogfondets arbeid er utrolig viktig for å bevare noe av det mest verdifulle vi har på denne kloden, nemlig regnskogen, sier Kari Bucher, TV-aksjonsleder.

Nærmest full bøssebærerdekning

Opp mot 100 000 har gått med bøsse over hele landet og banket på dører for å be om et bidrag til regnskogen.

- Full bøssebærerdekning viser at vi har lyktes med å overbringe budskapet om hvor viktig det er å bevare regnskogen. Folk over hele landet har forstått at regnskogsbevaring i høyeste grad angår oss her i Norge. Og de som sitter hjemme i stuene sine har fått vite hvorfor vi må redde regnskogen og hvor mye det haster, sier Løvold i Regnskogfondet.

Det flotte resultatet fra TV-aksjonen gir oss nytt håp om at vi skal klare det vi har satt oss som mål: Å redde regnskogen for kommende generasjoner. Nå skal vi starte det viktige arbeidet med å bevare et regnskogsområde på størrelse med Danmark og Norge, sier Lars Løvold, daglig leder i Regnskogfondet.

Midlene fra TV-aksjonen skal gi

  • regnskogbeboerne opplæring i hvilke grunnleggende rettigheter de har til skogen de lever i utfra nasjonale og internasjonale lover
  • støtte til å overvåke og beskytte eksisterende urfolksterritorier
  • advokatbistand for å forsvare regnskogen eller vinne den tilbake dersom tømmer-, olje- eller gruveselskaper har tatt seg til rette
  • støtte til å bygge og bemanne vaktposter langs elvene for å forhindre at ulovlige tømmerhuggere tar seg inn i urørte regnskogsområder.
  • støtte i arbeidet for at myndighetene i regnskogsland bevarer regnskog og anerkjenner urfolks grunnleggende menneskerettigheter

Se resultatene for årets TV-aksjon her