Isolert stamme dukket opp fra truet regnskogområde

Et unikt filmopptak gjort av Regnskogfondets partnerorganisasjon FENAMAD viser en sjelden hendelse: Medlemmer av en indianerstamme som i generasjoner har levd isolert i peruansk Amazonas kommer ut av jungelen og forsøker å ta kontakt med utenforstående.

Foten til en som går barbeint i regnskogen

Medlemmer fra en isolert stamme har kommet for å ta kontakt med utenforstående

Se videoen her.

Mascho-Piroene dukket opp på motsatt side av elven fra Regnskogfondets kontrollpost

- De mer enn 100 medlemmene av Mascho-Piro-stammen dukket opp tre dager på rad fra 24. til 26. juni på motsatt side av Las Piedras-elven fra den avsidesliggende landsbyen Monte Salvado i Madre de Dios-regionen, forteller Klaus Quicque Bolivar, president i FENAMAD.

Mascho-Piroene kommuniserte med medlemmer av det lokale Yine-folket og ba om bananer, tau og macheter. Representanter fra FENAMAD som bemanner kontrollposten i Monte Salvado klarte å forhindre indianerne å krysse elva. Kontrollposten er en av åtte etablert av Regnskogfondet og lokale partnere for å beskytte de isolerte indianerne.

De bemannede kontrollpostene stanser tømmerhuggere og gullgravere som ulovlig forsøker å ta seg inn i det 60 000 km2 store sammenhengende territoriet som er etablert for indianere som lever isolert i Peru.

Isolerte indianere

  • Regnskogfondet jobber i Peru for å beskytte isolerte indianeres rett til å leve uten kontakt med omverdenen, beholde sin levemåte og opprettholde sin kulturelle integritet.
  • Regnskogfondet samarbeider med og gir økonomisk støtte til urfolksbevegelsen i Peru som gjennom rettighetsarbeid, lobbyvirksomhet og forskning kjemper for å sikre territoriene til de isolerte indianergruppene.
  • Etableringen av kontrollposter er en del av denne innsatsen.

Vil være i fred

Mascho-Piroene ble utsatt for folkemord på midten av 80-tallet da de ble angrepet av tømmerhuggere, og de havnet i ettertid i sammenstøt med folk som tok seg inn på deres territorium på jakt etter mahogni.

Stammen er én av anslagsvis 15 urfolksgrupper som den peruanske regjeringen definerer som ”ukontaktede urfolk” som holder til i jungelen øst for Andesfjellene, og som til sammen trolig utgjør et antall mellom 12 000 og 15 000 personer. Peruansk lov forbyr direkte kontakt med disse, da de ukontaktede indianernes immunsystemer er svært sårbare for sykdommer som andre mennesker bærer.

Det er fortsatt uklart nøyaktig hva som fremprovoserte episoden ved Las Piedras-elven, men den inntraff mot et bakteppe av stadig økende press mot regnskogen i urfolksterritoriet fra dem som ønsker å utnytte de rike naturressursene der og samtidig, ifølge organisasjonen FENAMAD, en reduksjon i de isolerte stammenes tilgang til ressursene de er avhengige av for å overleve.

I følge Quicque gjorde Mascho-Piroene det klart overfor FENAMADs representanter ved kontrollposten at de ønsker å bli latt være i fred og å beholde sin levemåte.

Akutt situasjon

Ifølge Anders Krogh, som er programkoordinator for Peru i Regnskogfondet, kan oppførselen deres være relatert til inngrep i territoriet fra tømmerhuggere og nærliggende olje- og gassvirksomhet, som blant annet påvirker de isolertes jaktområder.

- Situasjonen er akutt. Regjeringen i Peru svikter i sitt ansvar for å sikre beskyttelsen av disse stammene, som er ekstremt sårbare for all type kontakt, og den må komme på banen nå hvis stammene i det hele tatt skal overleve i det lange løp.

Filmopptaket – gjort av en av FENAMADs voktere ved kontrollposten, Rommel Ponciano – viser Mascho-Piroer av begge kjønn og alle aldre, inkludert menn med spyd og pil og bue. I én sekvens spenner en mann buen, klar til å skyte.

- Man kan se fra bildene at det var mye truing – og at det var en intensjon om å krysse elven. De rakk så å si frem til midten av elven, sier Quicque – som legger til at de 110-150 innbyggerne i Monte Salvado ”fryktet for sine liv”. FENAMAD berømmer de ansatte ved kontrollposten for å ha holdt hodet kaldt og avverget direkte kontakt mellom landsbyboerne og de isolerte.

Etter at medlemmer av Mascho-Piro-stammen dukket opp ved elven tre dager på rad, forsvant gruppen inn i jungelen.


Les flere nyheter om Amazonas

Kontakt

Solveig Firing Lunde

Seniorrådgiver, avskogingsfrie markeder
(+47) 411 07 023
solveig@rainforest.no

Anders Krogh

Spesialrådgiver, politikk
(+47) 411 40 674
anders@rainforest.no