Her er løsningene som fungerer: Slik kan urfolk stoppe at regnskogen forsvinner

Urfolkene har knekt koden for å stoppe ødeleggelsen av regnskogen. Med økt finansiering kan eksisterende urfolk-ledede prosjekter beskytte opp mot 15% av all gjenværende regnskog.

Tallenes tale er klar: i områder der urfolk får juridiske rettigheter til å forvalte egne landområder, går avskogingen drastisk ned -- også sammenlignet med skogområder under andre typer beskyttelse. Det betyr at urfolk bidrar til store besparelser i klimagassutslipp og bedre bevaring av det økologiske mangfoldet.

Men effektive skogprosjekter som bygger på styrking og implementering av urfolkenes rettigheter mottar bare brøkdeler av internasjonal finansiering rettet mot klima- og skogarbeid. I rapporten Falling Short fra 2021 avdekket Regnskogfondet at urfolk-ledede prosjekter mottar mindre enn 1% av alle midler som har blitt allokert til å bekjempe klimaendringer mellom 2011 og 2020.

Gjennom bærekraftig skogforvaltning yter urfolk en tjeneste til verden som er verdt milliarder, hvert eneste år. Og de gjør dette så å si gratis. Men på grunn økt press på urfolk og deres områder kan vi ikke lenger ta dette for gitt. Urfolkene trenger støtten vår, sier Tørris Jæger, generalsekretær i Regnskogfondet.

Derfor presenterer Regnskogfondet fire kostnadseffektive og skalerbare prosjekter for effektiv regnskogbeskyttelse basert på urfolks landrettigheter.

Disse prosjektene kan beskytte hele 1,5 millioner km2 med regnskog – om lag 15 prosent av verdens gjenværende, uberørte regnskog – ved å gi urfolkene ansvaret for skogforvaltningen.

Fire skalerbare modeller for bærekraftig, urfolksbasert skogbeskyttelse

Her legger Regnskogfondet fram fire kostnadseffektive urfolksbaserte prosjekter som har ført til betydelig redusert avskoging i sine respektive områder. Alle fire prosjektene er høyst skalerbare: med økt finansiering kan de utvides til å beskytte enda større deler av regnskogen.

Brasil: Kollektiv utvikling og implementering av skogbeskyttelsesplaner
I Brasil har innbyggerne i 110 ulike urfolksområder har utviklet spesifikke Plans for Territorial and Environmental Management of Indigenous Lands (PGTAs). Disse programmene gir en mulighet til å beskytte Amazonas-regnskogen gjennom skogbevaring bygget på urfolkenes rettigheter og behov. De inneholder spesifikke planer for overvåking og skogbeskyttelse, levering av helse- og utdanningstjenester, og utvikling av bærekraftig sysselsetting i urfolkssamfunn. Programmet har også lansert et unikt finansieringsverktøy som lar urfolk og donorer utvikle budsjetter for implementering av forvaltningsplanene, ved å estimere kostnader og koble konkrete prosjekter direkte til aktuelle finansieringskilder.

Colombia: Oppretter ufolk-ledede forvaltningsorganer
Colombianske myndigheter har åpnet opp for etableringen av lokalt urfolksstyre i områder som ligger utenfor den etablerte kommunestrukturen. Disse urfolksmyndighetene kan sikre urfolkene selvstyre innenfor statens rammeverk, med finansiering og beslutningsmyndighet på lik linje med etablerte kommuner. Opp mot en fjerdedel av Colombias regnskog har potensiale til å havne under denne typen urfolksforvaltning, noe som vil garantere en nesten uberørt regnskog og alt det medfører av intakte karbonlagre og beskyttelse av biologisk mangfold. Regnskogfondet og partnerorganisasjoner i Colombia støtter urfolkssamfunn i å etablere slikt selvstyre i områder på rundt 165,000 kvadratkilometer.

Indonesia: Lar ufolk kreve forvaltningsrett over spesifikke områder
Den indonesiske regjeringens Social Forestry-program gir lokalsamfunn lisenser til å forvalte spesifikke skogområder. Så langt har urfolksgrupper kartlagt mer enn 130,000 kvadratkilometer med regnskogsområder som kan havne under direkte urfolksforvaltning gjennom Social Forestry-programmet. Men prosessen med å anerkjenne disse kravene går tregt, og finansiering må på plass for å sørge for at urfolksforvaltning under dette programmet et kan utvides.

Den demokratiske republikken Kongo:
Regnskogene i Kongo ligger under uklare og delvis overlappende forvaltningsansvar. Forest for Life-programmet vil etablere en samordnende Intact Forests Facility for å støtte effektive, rettihgetsbaserte forvaltningsregimer for de største områdene med gjenværende intakt regnskog. Fokuset vil være på å skape et integrert og sammenhengende forvaltningsregime for beskyttede regnskogområder som er anerkjent og støttet i nasjonale av relevante nasjonale myndighetsorganer.

Kontakt

Kristin Rødland Buick

Seniorrådgiver, kommunikasjon
+(47) 456 56 277
kristin@rainforest.no