Investorer krever stans i ødeleggelsen av Amazonas

De enorme skogbrannene i Amazonas bekymrer investorer. Nå krever 230 investorer fra 30 land at selskapene de er investert i sørger for at de ikke medvirker til ødeleggelsene.

Tre vokser ut fra en haug med mynter. Foto.

Shutterstock Photo.

Les også: Prompted by Amazon fires, 230 investors warn firms linked to deforestation

18. september lanserte 230 investorer fra 30 land en felles uttalelse som krevde stans i ødeleggelsen av Amazonas. Til sammen forvalter de 230 investorene 16 tusen milliarder dollar, tilsvarende åtte ganger Brasils årlige brutto nasjonalprodukt.

Investorene advarte mot at bedrifter som ødelegger regnskog risikerer så stor omdømmeskade at de kan miste finansiering og markedstilgang, med store økonomiske tap som resultat. Mange norske investorer var med på å drive fram erklæringen, inkludert Storebrand, KLP, DNB og Sparebank1.

- Dette er et enormt viktig signal til bedrifter som medvirker til regnskogsødeleggelse. De må slutte å rasere regnskog, ellers vil de miste tilgang på investeringskapitalen de trenger til sin virksomhet, sier Vemund Olsen i Regnskogfondets nullavskogingsprogram.

Avskogingsrisiko vil skremme kunder

Olsen mener erklæringen bare er starten på hvordan avskogingsrisiko i framtida kommer til å bli en større og større risiko og ulempe for virksomheter, fordi det vil skremme vekk både kunder og investorer.

Mange norske investorer har etter langvarig innsats fra Regnskogfondet blitt veldig bevisste på at regnskogsødeleggelse ikke bare er en miljøtragedie, men også en akutt trussel mot verdensøkonomien. Det ble veldig tydelig da skogbrannene i Amazonas rullet over tv-skjermene nylig. Både KLP og Storebrand gikk ut offentlig og erklærte at de ville legge press på selskaper som har forbindelser med avskoging. Storebrand lanserte en ambisiøs policy for avskogingsfrie investeringer, og en handlingsplan for å nå dette målet innen 2025.

Regnskogen i Amazonas er nå mer truet enn på lenge. Det er stor risiko for at nye områder i Brasils regnskog avskoges for å gi plass til næringsaktiviteter som kvegdrift, gruvedrift og soyaproduksjon. Regnskogfondet jobber for at bedrifter og investorer skal stille krav til sine forretningspartnere om at de må stanse avskoging.

- Tiden er overmoden for at bedrifter må få slutt på avskoging hos egne leverandører. Selskapene må kreve av Brasils regjering at den gjør det som skal til for å stanse avskoging, beskytte urfolks menneskerettigheter og håndheve landets miljølover, avslutter Olsen.

Les uttalelsen her: