Oslo Tropical Forest Forum 2024

Indonesia tidobler regnskogområder under urfolks beskyttelse

Indonesia kunngjorde nylig sine planer om å beskytte 150.000 km2 regnskog som del av en samarbeidsavtale med Bezos Earth Fund. Hele 23 % av det totale arealet skal beskyttes og forvaltes av urfolk.

URFOLK: En mann fra et urfolkssamfunn i Kalimantan i Indonesia. Foto: Regnskogfondet

Av Rainforest Foundation Norway.

Kunngjøringen ble offentliggjort av Indonesias miljø- og skogminister Siti Nurbaya Bakar på Oslo Tropical Forest Forum 25. juni 2024.

Under skoginitiativet "Indigenous Forests, Hutan Adat" vil omtrent 35.000 km2, som tilsvarer 23 % av det totale arealet, bli tildelt urfolkssamfunn. Denne ordningen anerkjenner og respekterer den tradisjonelle kunnskapen og praksisen til disse lokalsamfunnene, som i lang tid har fungert som skogens voktere.

OFFENTLIGGJØRING: Senior Fellow i Bezos Earth Fund, Lord Zac Goldsmith, Indonesias miljø- og skogbruksminister, Dr. Siti Nurbaya Bakar, og Norges klima- og miljøminister, Andreas Bjelland Eriksen, under offentliggjøringen av avtalen under Oslo Tropical Forest Forum. Foto: Thomas Brun/NTB

GLAD: Agung Wibowo, generalsekretær i den indonesiske organisasjonen Perkumpulan HuMa. Foto: Agung Wibowo Perkumpulan HuMa

Regnskogens voktere

– Vi er svært glade for å høre at den indonesiske regjeringen har tatt denne avgjørelsen, og vi er klare til å jobbe sammen med regjeringen som sivilsamfunnspartner, sier Agung Wibowo, leder av den indonesiske organisasjonen Perkumpulan HuMa.

– Urfolkene er skogens voktere og beskytter regnskogen og dens verdifulle biologiske mangfold. Med deres deltakelse, og ved å anerkjenne rettighetene deres, kan Indonesia lykkes med å beskytte og gjenopprette sine verdifulle skoger med et enormt biologisk mangfold mot ødeleggelse, sier Wibowo.

En tidobling av urfolks skogbeskyttelse

Avtalen innebærer over en tidobling av nåværende skogområder som er under urfolks beskyttelse. Økningen forventes å bli gjennomført i løpet av de neste tre månedene.

Tørris Jæger, generalsekretær i Regnskogfondet, hyller beslutningen.

– Dette viser en sterk forpliktelse til å beskytte de gjenværende indonesiske regnskogene, og er en anerkjennelse av det viktige arbeidet urfolkssamfunnene gjør. Å beskytte disse skogene er avgjørende for å dempe klimaendringene, bevare det biologiske mangfoldet og opprettholde den økologiske balansen. Og engasjementet kommer på et viktig tidspunkt, der alle land forventes å øke innsatsen for å bevare det biologiske mangfoldet, sier Jæger.

Regnskogfondet har samarbeidet med urfolkspartnere i Indonesia i flere tiår, og oppfordrer givere, sivilsamfunn og selskaper til å gripe dette momentumet og finne måter å støtte disse forpliktelsene på i de kommende månedene.

Sinta Lestari

Leder, Indonesia-og-PNG-programmet
sinta@rainforest.no