Indonesia sier nei til flere palmeoljeplantasjer

Palmeoljeindustrien er en notorisk avskoger. Nå sier Indonesias president stopp. Et gjennombrudd mener Regnskogfondet.

Flyfoto av nedhogd regnskog i Indonesia.

Palmeoljeplantasjer har forårsaket enorme ødeleggelser av Indonesias skoger.

Palmeolje er en av de viktigste drivkreftene bak avskoging i Indonesia og Malaysia. De to landene står for 85 prosent av verdens palmeoljeproduksjon. Miljø- og rettighetsorganisasjoner i Indonesia og internasjonalt har lenge arbeidet for en stans i ekspansjonen av palmeoljeplantasjer.

– Palmeoljeproduksjon bidrar med viktige inntekter for Indonesia, og gir mange arbeidsplasser. Problemet er at sektoren reguleres altfor dårlig, og derfor kan palmeolje knyttes til både alvorlig miljørasering og menneskerettighetsbrudd, sier Anja Lillegraven, leder for Regnskogfondets arbeid i Indonesia.

Det trengs en opprydding

Presidenten i Indonesia, Joko Widodo, har nå instruert relevante departementer om å stanse utdelingen av nye tillatelser til palmeoljeplantasjer. Den nye presidentinstruksen er en gyllen mulighet til å rydde opp i palmeoljeindustrien, men dette må skje raskt. Stansen i utdeling av lisenser til palmeoljeproduksjon er begrenset til tre år. Også allerede utdelte tillatelser skal gjennomgås.

– Nå er det viktig at etatene som har mottatt instruksen arbeider effektivt i samarbeid med andre gode krefter. Transparens er et nøkkelord, sier Teguh Surya, leder for organisasjonen Madani, en av Regnskogfondets samarbeidspartnere i Indonesia.

Regnskogfondet mener at den nye instruksen viser at President Jokowi forstår behovet for å øke produksjonen på eksisterende plantasjer framfor stadig å rydde regnskogsområder for å imøtekomme etterspørselen.

– I Indonesia har palmeoljeproduksjonen bidratt til at enorme regnskogsområder har blitt avskoget. Å etablere nye plantasjer i skogområder lønner seg for selskapene, som får inntektene av tømmerhogst først, sier Surya i organisasjonen Madani.

Energi- og miljøkomiteen er i Indonesia

Gjennom klima- og skoginitiativet støtter Norge tiltak for å få ned klimagassutslipp fra tropisk avskoging. Akkurat nå er Stortingets energi- og miljøkomité på besøk til Indonesia for å se på resultatene av initiativet.

– Det er svært positivt at det nå gjøres flere viktige tiltak for å styrke skogforvaltningen i Indonesia, sier Espen Barth Eide, leder for den norske delegasjonen i Indonesia.

– Den nye presidentinstruksen øker sjansen for at avskogingstakten fortsetter å bremse slik rapporten for 2017 viser. Endelig øyner vi håp for Indonesias skoger, sier Lillegraven i Regnskogfondet