Importør tvinges til å svare om tropisk tømmer

Skattekammeret gulv & interiør AS har nektet å gi Regnskogfondet informasjon om terrassegulvet de selger. Nå er de pålagt å svare innen 30 dager.

En fullastet tømmerbil kjører på en rødbrun regnskogvei.

Ulovlig hogst er en viktig årsak til at regnskogen forsvinner, og Regnskogfondet ber derfor jevnlig norske virksomheter om dokumentasjon på opprinnelsen til trevirket de bruker og miljøkonsekvenser av hogsten. Bildet er fra tømmerhogst i Kongo. Foto: Regnskogfondet

Klagenemnda for miljøinformasjon pålegger Skattekammeret gulv & interiør AS å svare på Regnskogfondets spørsmål om opprinnelsen og bærekraften til terrassegulv av tropisk trevirke som de selger på det norske markedet, etter at bedriften gjentatte ganger har nektet å gi ut den etterspurte informasjonen.

Regnskogfondet fikk nylig medhold på alle punkter i et enstemmig vedtak blant Klagenemndas medlemmer.

Her kan du lese hele vedtaket (klikk deg inn på "vedtak" på Miljøklagenemdas sider)

Bruker tresort som ofte hogges ulovlig

– Dette er en seier for alle bevisste forbrukere. Skattekammeret gjør det vanskelig for forbrukerne å være miljøvennlige. Det er både uansvarlig og ulovlig å nekte folk relevant miljøinformasjon om produktene de selger. Dette omfatter også miljøkonsekvenser ved produksjon i utlandet, slik som hogst av tropisk tømmer. Men vedtaket fra Miljøklagenemnda viser at det ikke nytter å tilbakeholde slik informasjon, sier Nils Hermann Ranum, leder i Regnskogfondets policy- og kampanjeavdeling.

Vedtaket bekrefter at norske virksomheter må utlevere omfattende informasjon om opprinnelsen til importerte produkter og råvarer med miljøpåvirkning i utlandet, inkludert hvem som er tilvirker og leverandør.

– Miljøinformasjonsloven er et viktig virkemiddel for at vi skal kunne vurdere lovligheten og bærekraften til slike produkter og gjøre opplysningene tilgjengelig for forbrukere, myndigheter og andre interesserte, sier Ranum.

Skattekammeret gulv & interiør AS ble etablert i 2004, og jobber med private og offentlige prosjekter. Ifølge egne nettsider er Skattekammeret en ledende distributør og forhandler i Norge innenfor områdene møbler, interiør og tregulv, og de selger blant annet terrassegulv av den tropiske tresorten ipé fra Brasil. Nettsidene inneholder påstander om at trevirket kommer fra bærekraftig hogst, uten at dette dokumenteres på noen måte.

Hogst av ipé i Brasil er ofte ulovlig og ikke bærekraftig. Dette beskrives blant annet i Greenpeace-rapporten «The Amazon’s Silent Crisis».

Tømmerhogst er en av de viktigste årsakene til at regnskogen i Brasil raseres, og ferske tall fra det brasilianske romforskningsinstituttet INPE viser at avskogingen i brasiliansk Amazonas var 7898 kvadratkilometer i 2016. Dette tilsvarer mer enn størrelsen på Vest-Agder fylke.

Må svare innen 30 dager

Etter tips fra en forbruker sendte Regnskogfondet derfor en forespørsel til Skattekammeret der de blant annet ble bedt om dokumentasjon på opprinnelsen til trevirket samt miljøkonsekvenser av hogsten. Regnskogfondet sender jevnlig slike forespørsler til bedrifter, og får som regel oversendt informasjonen uten problemer. Skattekammeret, derimot, var ikke villige til å svare på våre spørsmål, utover å hevde gjentatte ganger at de hadde dokumenter og sertifikater i orden.

Først etter at Regnskogfondet klaget saken inn til Klagenemnda for miljøinformasjon valgte Skattekammeret å svare på noen av våre av våre spørsmål, men som nemnda nå har slått fast utgjorde dette ikke et tilstrekkelig svar på de spørsmål som miljøinformasjonsloven pålegger Skattekammeret å svare på.

Vedtaket fastslår at Skattekammeret plikter å gi tilstrekkelige svar innen 30 dager. Vedtaket er endelig, og partene har ikke klagerett.