Høyeste avskoging på ti år

Fra 1. august 2017 til 31. juli 2018 ble 7900 kvadratkilometer regnskog fullstendig avskoget i brasiliansk Amazonas. Dette er i overkant av hele Vest-Agders areal, og er det høyeste avskogingstallet som er registrert siden 2008, opplyser daglig leder Øyvind Eggen i Regnskogfondet.

Amazonas er fortsatt verdens største regnskog, men den blir mindre for hvert år som går. Foto: Regnskogfondet

– Dette er svært dårlige nyheter både for Brasil og for verden forøvrig. Amazonas-skogen har til alle tider spilt en vesentlig rolle i å regulere det globale klimaet og fordele nedbør over store områder langt utenfor regnskogen, men de siste årene har vi sett en økning i tørke og skogbranner. Det kan tyde på at ødeleggelsen av dette livsviktige økosystemet er i ferd med og nå et slikt omfang at denne regnskogen, som har eksistert i millioner av år, kan komme til et punkt der regnskogen mister evnen til å opprettholde seg selv, og ødeleggelsene fortsetter selv om hogsten stanses.

2018-tallene ligger på omtrent samme nivå som avskogingstallene for 2016. Brasil fikk mye kritikk, inkludert fra norsk side, for avskogingsnivået den gangen, og klarte å redusere avskogingen med nesten tusen kvadratkilometer i 2017. Men den positive utviklingen i fjor er altså nå reversert.

Jordbruksindustrien driver avskogingen

– De siste årene i Brasil har vært preget av økonomiske nedgangstider og politisk krise. Den sektoren som står sterkest både økonomisk og politisk er jordbruksindustrien. Soya, kjøtt, bomull og kaffe står for store deler av landets eksportinntekter og støttes av en mektig jordbrukslobby i den brasilianske kongressen, som jobber for svekket miljølovgivning og fri tilgang til å legge under seg nye skogområder. De politiske signalene stimulerer både jordeiere og tømmerhoggere til ulovlig hogst og avskoging, siden de tror at sjansen for å bli straffet for brudd mot miljølovgivningen er minimal. I tillegg førte valgkampen i Brasil til at store deler av offentlig sektor nærmest stanset opp, noe som også rammet skogovervåkingen, konstaterer Eggen bekymret.

Håper at Brasil vil stå ved sine miljøforpliktelser

– Brasils nye president Jair Bolsonaro tiltrer i januar, og mange frykter at avskogingen da vil øke ytterligere. Det er noe alle gode krefter må forsøke å forhindre og det blir nå viktigere enn før at næringslivet internasjonalt krever at Brasil holder sine forpliktelser. Ofte har internasjonal kritikk påvirket brasiliansk politikk, men det er ikke sikkert at dette er det mest effektive virkemiddelet i dagens situasjon.

Les også: Slik fungerer Amazonas som et hjerte i Sør-Amerika

– Mange høytstående personer i Bolsonaros team er nasjonalistisk orientert og ser med mistro på utenlandsk innblanding i det de oppfatter som indre brasilianske anliggender. Det kan tenkes at det mest konstruktive kan være å se bort fra en del av valgkamp-retorikken, og forvente at Brasil vil stå ved sine internasjonale og nasjonale forpliktelser til å redusere avskogingen i brasiliansk Amazonas med 80 prosent innen 2020. Det vil innebære å videreføre samarbeidet med Norge om støtte til det brasilianske Amazonasfondet, og at både Norge og andre internasjonale aktører fortsetter å støtte de mange dyktige organisasjonene og institusjonene i Brasil som slåss for en framtidsrettet miljø- og klimapolitikk og respekt for urfolkenes grunnlovsfestede rettigheter, sier Øyvind Eggen.