Historisk dom i Peru: forbyr oljeleting for å beskytte isolerte urfolk.

Regnskogfondets partnere ORPIO og IDL fikk fullt medhold i lagmannsretten Loreto (Perus største fylke på størrelse med Norge), for sitt søksmål mot staten for ikke å beskytte isolerte urfolk i nasjonalparken Sierra del Divisor på grensen mot Brasil.

Urfolk er nomader og vandrer på tvers av grenser. Føler deg seg truet kan de flykte inn i skogen. Dette bildet er fra noen år tilbake ved Acre-området.

Fra før har myndighetene tillatt olje- og gassvirksomhet i parken og andre aktiviteter som ville truet de isolerte indianerne som lever der (turisme, forskning o.l.). Dommen som nå er gitt krever at parken erklæres som «zona estricta» hvilket betyr at all mulig form for aktivitet forbys i parken, og all planlagt seismikkundersøkelser og andre petroleumsrelaterte aktiviteter i parken vil med dette bli stoppet.

En historisk dom

For første gang i Peru blir det satt et rettslig premiss om at det er uforenelig å sikre isolerte urfolks rettigheter med olje- og gassvirksomhet, noe peruanske myndigheter ikke har villet godta tidligere.

– Dommen er ekstremt viktig og historisk i Peru, sier tidligere leder for Peru- og Colombia-programmet i Regnskogfondet, Anders Krogh til NRK.

Olje- og gass er den eneste økonomiske aktiviteten myndighetene ikke har villet forby i reservater for isolerte urfolk. Denne dommen etablerer at olje- og gassvirksomhet ikke kan utføres noe sted hvor det er bevist at det bor isolerte urfolk.

– Hvis dommen blir stående så har vi klart å tette det siste hullet som står igjen for å beskytte de siste urfolkene i Peru i lovverket, sier Anders Krogh til NRK.

Hjelp urfolk med å bevare rettighetene sine!

Rettssak uten de fornærmede

Regnskogfondets partnere, Den regionale organisasjonen for urfolk i øst (ORPIO) og Institute of Legal Defense (IDL), har representert urfolkene i rettsaken. Der fikk de fullt medhold for sitt søksmål mot staten for å ikke beskytte isolerte urfolk i nasjonalparken Sierra del Divisor.

Oljefelt planer må legges på is

Myndighetene i Peru hadde sammen med det statseide oljeselskapet Perupetro planer om å utvikle oljesoner i nasjonalparken. Men på grunn av dommen må planene legges på is. Dersom dommen ikke blir anket vil det skape en presedens. Hvis den blir anket må det tas opp i høyesterett. Anders Krogh forklarer at dersom de vinner i høyesterett vil det skape en sterkere presedens, og det vil være slutt på all olje- og gassvirksomhet i disse områdene.

Kontakt

Anders Krogh

Spesialrådgiver, politikk
(+47) 411 40 674
anders@rainforest.no