Trist rapport fra Global Witness:

177 miljø- og landrettighetsaktivister drept i 2022

Minst 177 miljø- og landrettighetsaktivister ble drept i 2022, viser den årlige rapporten fra organisasjonen Global Witness. En tredjedel av disse er i Colombia, som har nær dobbelt så mange drap som året før.

URFOLKSPATRULJE: En urfolkspatrulje fra Xikrin-folket i Brasil på vei tilbake til landsbyen sin. Urfolkspatruljene sørger for å kaste ut folk som tar seg ulovlig inn i urfolksterritoriene for å drive tømmerhogst og gruvevirksomhet. Urfolk kjemper på frontlinjene for miljøet og for landrettighetene sine. De er derfor spesielt utsatt for drap og vold. Foto: Lalo de Almeida/ Folhapress

Oslo, 13.09.2023

– De som kjemper for å redde regnskogene gjør det på vegne av oss alle. Regnskoglandene må følge internasjonale og regionale forpliktelser og styrke beskyttelsen av de som risikerer livene sine for vår felles framtid, sier Tørris Jæger, generalsekretær i Regnskogfondet.

Ni av ti drap i 2022 skjedde i Latin-Amerika, der Colombia er klart det farligste landet for de som kjemper for miljø- og landrettigheter. 60 aktivister ble drept i Colombia i 2022, nesten dobbelt så mange som året før. Dette til tross for at den colombianske regjeringen har forpliktet seg til å forhindre og etterforske drap på aktivister igjennom å ratifisere Escazú-avtalen i oktober 2022.

Brasil følger på andreplass i den dystre statistikken, med 34 drap i fjor. Mexico er på tredjeplass med 31. Totalt er nesten 2000 aktivister drept siden 2012.

– Vi kan ikke akseptere at de som beskytter regnskogen og miljøet gjør det med livet som innsats. Myndigheter må gjøre mer for å beskytte dem, og etterleve Escazú-avtalen. Uten slike modige, dedikerte miljøforkjempere vil vi ikke klare å stanse klimaendringene, sier Tørris Jæger, generalsekretær i Regnskogfondet.

Amazonas et av verdens farligste områder

Regnskogen i Amazonas nærmer seg flere steder et vippepunkt, der viktige økosystem-funksjoner vil gå tapt. Paradoksalt nok, er det å beskytte Amazonas noe av det farligste man kan gjøre. Rapporten avslører at en femtedel (22 %) av alle dødelige angrep skjedde i Amazonasregnskogen. Tallene inkluderer drapene på den britiske journalisten Dom Phillips og urfolkseksperten Bruno Pereira, som ble drept mens de var på reise i et urfolksterritorie i Amazonas i juni 2022. Bak de kjente ansiktene skjuler det seg mange grusomme skjebner. Urfolk og marginaliserte grupper er spesielt utsatt.

Urfolk rammes uforholdsmessig hardt

Nok en gang viser den årlige rapporten fra Global Witness at urfolkssamfunn rammes uforholdsmessig hardt. En tredjedel (34 %) av alle miljø- og landaktivister som ble drept i fjor var urfolk, til tross for at de utgjør kun 5 % av verdens befolkning.

Colombia og Brasil lover bedre beskyttelse

Colombia og Brasil fikk nye regjeringer i fjor, og de nye presidentene Petro i Colombia og Lula da Silva i Brasil har varslet sterkere innsats for regnskogen og de som beskytter den.

Escazú-avtalen en internasjonal avtale som skal gi miljøforkjempere tilgang til beskyttelse, informasjon, deltakelse og rettferdighet i miljøsaker. Colombia signerte Escazu-avtalen i oktober fjor, mens Brasil er på vei til å gjøre det.

Global Witness-rapporten Standing Firm

Les organisasjonen Global Witness sin årlige rapport, som dokumenterer drap på miljø- og landrettighetsaktivister i 2022.

Stå sammen med urfolk i kampen for regnskog og rettigheter