Gjennombrudd for regnskogen i Indonesia

Etter 9 år med støtte fra Norge har avskogingen i Indonesia nå begynt å gå ned og Indonesia kan for første gang motta utbetalinger fra Norge for faktiske reduserte klimautslipp fra avskoging. – Fantastiske nyheter for klimaet, for dyr og planter og for millioner av mennesker som er avhengige av skogen, sier leder i Regnskogfondet, Øyvind Eggen.

Verdens tredje største regnskog: - Norge har bidratt til å sette regnskogbevaring høyt på den politiske agendaen i Indonesia, sier Regnskogfondets leder, Øyvind Eggen.

Den norske klima- og skogsatsingen er et samarbeid norske myndigheter har med flere regnskogland om å stanse avskoging. Samarbeidet med landene er delt inn i faser, der fase en og to handler om å sette landene i stand til å kunne stoppe avskogingen gjennom endringer i lov- og rammeverk. Fase tre starter når landene klarer å redusere avskogingen, og det er da Norge begynner å betale ut de store pengene basert på reduserte klimautslipp. Indonesia har brukt mange år på de innledende to fasene. Nå går utslippene ned, og Indonesia kvalifiserer for fase tre, som kan gi betydelig støtte - forutsatt at Indonesia fortsetter å redusere avskogingen.

- Vi hadde ikke kommet dit vi er i dag hvis ikke det hadde vært for den norske klima- og skogsatsingen. Satsingen har satt regnskogbevaring høyt på den politiske agendaen i Indonesia, ført til bedre skogforvaltning og styrket rettighetene til de som lever av og vokter skogen, sier Eggen. - Dersom den positive utviklingen i Indonesia fortsetter i fase tre kan satsingen gi en enormt høy klimagevinst.

Regnskogsbevaring avgjørende for å nå klimamål

I Indonesia finner vi verdens tredje største regnskog, avgjørende for overlevelsen til en stor del av jordas arter og for 60 millioner mennesker. I tillegg er denne regnskogen helt avgjørende for at verden skal klare å nå klimamålene.

- Å redde denne regnskogen handler om liv og død, og er viktig for oss alle, sier Eggen. For å lykkes med å redde den hardt pressede gjenværende regnskogen i Indonesia er det viktig at moratoriet mot hogst og mot nye plantasjer i regnskog og på torvmyr videreføres permanent og utvides til å omfatte flere typer verdifull regnskog enn i dag. I tillegg må alle konsesjoner som ble gitt i regnskog og på torvmyr før moratoriet kom på plass gjennomgås og kanselleres der de bryter lovverket og står i fare for å ødelegge verdifull skog. Det må opprettes en egen lov som sikrer rettighetene til urfolksgruppene som er de som faktisk vokter regnskogen i Indonesia. Dette arbeidet må skje i åpenhet og involvere de som berøres, sier Eggen.

Leder for den indonesiske miljøorganisasjonen Madani, Teguh Surya, er glad for et gjennombrudd i samarbeidet for å bevare regnskogen i Indonesia, og understreker at politikerne må ta ansvar for å videreføre den positive utviklingen.

- For å gjøre dette gjennombruddet til en suksess må politikerne vise politisk vilje til å følge opp nasjonale retningslinjer og påse at disse er samstemte på regionalt nivå, og ikke minst sikre åpenhet i prosessene som omhandler avskoging, sier Surya.Kontakt

Anna Bjørndal

Direktør for utenlandsprogrammer
(+47) 992 56 946
anna@rainforest.no