Fortsatt palmeoljediesel er skåret i gleden over mer regnskogpenger

Regjeringen øker regnskogsatsingen med 200 millioner til historisk høye 3,2 milliarder kroner i forslaget til Statsbudsjett for 2019. Samtidig kommer regjeringen ikke med tiltak mot palmeolje i diesel.

- Norge styrker sin rolle som verdensledende i regnskogbevaring, men undergraver samtidig hele denne økte satsingen gjennom fortsatt frislipp for palmeolje i diesel, sier Øyvind Eggen, daglig leder i Regnskogfondet.

Samme dag som regjeringen kommer med forslag tilnytt statsbudsjett hvor de øker regnskogsatsningen til historisk høye 3,2 milliarder kroner, gir FNs klimapanel ut en rapport som viser til at tiltak for skogbevaring kan bidra med en tredel av klimaløsningen. Samtidig vet vi at kun to prosent av internasjonal støtte til klimatiltak går til bevaring av skog.

- Bevaring av regnskogen er en undervurdert klimaløsning, men er også viktig for millioner av mennesker som er avhengig av skogen for sitt livsgrunnlag. – Den økte støtten fra Norge vil bidra til å bevare mer skog og sikre livsgrunnlaget for de som er avhengige av regnskogen, sier Eggen.

Fortsatt frislipp for palmeolje i diesel

Statsbudsjettets største skuffelse er at regjeringen ikke innfører noen begrensning i bruken av palmeoljediesel til veitrafikk, som har eksplodert de siste årene. Resultatet er mer avskoging og høyere klimagassutslipp. Mye biodrivstoff er unntatt for veibruksavgift. Allerede for ett og et halvt år siden gjorde Stortinget en rekke vedtak for å få regjeringen til å innføre tiltak mot bruk av palmeoljedrivstoff, herunder krav om palmeoljefritt drivstoff i offentlige anskaffelser og bruk av miljødifferensierte avgifter. Erna Solberg sa i juni at «regjeringen jobber nå med virkemidler for en rask utfasing».

- Det er helt uforståelig at regjeringen ikke innfører tiltak for å fjerne palmeolje fra dieseltankene. Palmeoljeindustrien er en av de viktigste årsakene til at regnskogen raseres, og Norges rekordhøye bruk av palmeoljediesel fører til mer avskoging. I dag undergraver regjeringens biodrivstoffpolitikk det viktige arbeidet Norge gjør for å redde regnskogen, sier Nils Hermann Ranum, teamleder i Regnskogfondet.

Støtte til menneskerettigheter

Regjeringen bevilger også 165 millioner kroner til FNs menneskerettighetsarbeid, og vil øremerke midler til beskyttelse av menneskerettighetsforsvarere. Hver uke drepes i snitt fire mennesker som kjemper for miljøet og sine rettigheter til landområder.

- Kampen om regnskog er en kamp på liv og død. Vi håper regjeringen vil prioritere innsatsen for å beskytte miljøforsvarere som stadig trues med vold, sier Eggen. Av internasjonal økonomisk støtte til menneskerettighetsforsvarere går kun en liten del til miljøforsvarere, selv om de anslås å utgjøre halvparten av drepte menneskerettighetsforsvarere på verdensbasis.