Umulig å nå 1.5 gradersmålet uten regnskogen

Vi kan fortsatt begrense global oppvarming, men det krever store og umiddelbare utslippskutt. Da må Norge øke sitt globale bidrag, inkludert satsingen på å bevare regnskogen.

KARBONLAGER: Regnskogen lagrer enorme mengder karbon og må bevares hvis vi skal nå klimamålene. Bildet er fra brasiliansk Amazonas. Foto: Araquém Alcântara

Av Kristin Rødland Buick.

Regnskogbevaring er tvingende nødvendig, skal verden klare å begrense global oppvarming til 1.5 grader, i tråd med forpliktelsene i Parisavtalen. Det kommer fram i FNs klimapanels synteserapport som ble lansert 20. mars.

Rapporten oppsummerer global klimaforskning de siste fem årene, og konklusjonene er klare. Vi må øke tempoet og omfanget i klimaarbeidet, og bevaring av økosystemer som regnskog er helt sentralt.

– Synteserapporten er som et veikart i hvordan løse klimakrisen. Og det er helt tydelig at vi ikke klarer det uten å bevare regnskog. Alle de største tropiske regnskogene er under press. Å sikre at de får stå er en effektiv klimaløsning, sier Tørris Jæger, generalsekretær i Regnskogfondet.

Norge har tatt en internasjonal lederrolle i regnskogbevaring, men norsk regnskogsatsing har ikke økt på 15 år.

– Den norske regnskogsatsningen har stått på stedet hvil, og satsningen speiler ikke ekstremværet og advarslene fra klimaforskerne de siste årene, sier Jæger og fortsetter:

– Den nåværende regjeringen har løftet frem regnskogsatsing som en prioritet. Vi forventer at det gjenspeiles i det neste statsbudsjettet.

Å spille på lag med naturen er avgjørende

Regnskogen er et av verdens største karbonlagre. Over og under bakken i regnskogen lagres mer enn 18 ganger de årlige menneskeskapte globale utslippene.

– Store, intakte skoger har større og bedre karbonlagring som er langt mer hardfør i møte med klimaendringene. Derfor er det veldig viktig å prioritere bevaringen av disse.

Denne sjette synteserappporten dokumenterer gjennom samlede forskningsresultater at samarbeidet med lokalbefolkning og urfolk i og omkring regnskogen er den mest effektive måten å beskytte regnskogen på.

Rapporten bidrar til å anerkjenne at urfolks behov og kunnskap er vesentlig i utformingen av internasjonal klimapolitikk.

– Forskningen er klar på at skogområder som beskyttes av urfolk og lokalsamfunn har mindre avskoging og høyere naturmangfold, likevel mottar de bare tilsvarende 1 % av verdens klimafinansiering. Nå må vi følge opp disse funnene og sikre at urfolk og lokalsamfunn får den finansieringen de trenger og at de får plass rundt bordene der beslutningene tas, sier Tørris Jæger, generalsekretær i Regnskogfondet.

FNs Klimapanels synteserapport:

Rapportene fra FNs klimapanel gir et tverrfaglig bilde av klimaendringene og effektene av dem, og de er det viktigste faglige grunnlaget om klimaendringene for de internasjonale klimaforhandlingene under FNs klimakonvensjon.

FNs klimapanel driver ikke med egen forskning, men i denne viktige rapporten vurderer panelet vitenskapelig litteratur som er publisert de siste fem årene. Vurderingene skrives av flere hundre ledende eksperter fra hele verden. som deltar frivillig med sin tid og ekspertise.

Anders Haug Larsen

Direktør for internasjonal påvirkning
(+47) 932 17 626
andershl@rainforest.no

Du kan bidra til en løsning på klimakrisen