Benor FM: Der tenåringer prater og voksne lytter

Fem ungdommer og en radiosender kan avslutte en pågående konflikt i Indonesias første verneområde for urfolk.

Fem tenåringer som sitter ved mikrofoner

Ungdommene i Benor FM har lagt foreldrenes uenigheter til side. Håpet er at de voksne skal følge tenåringenes eksempel.

Det var en viktig seier Regnskogfondets indonesiske partner WARSI kunne notere seg da myndighetene i 2000 opprettet nasjonalparken Bukit Duabelas i Jambi-provinsen på Sumatra.

Ved siden av å beskytte et stort skogområde, fikk urfolksgruppen Orang rimba en anerkjent rett til å benytte seg av naturressurser i parken. Dette var helt unikt for Indonesia, hvor verneområder som regel betyr at all menneskelig aktivitet er bannlyst.

Tenåringsstasjonen

Tolv år senere er WARSI fremdeles involvert i Bukit Duabelas. Men i dag består arbeidet i å løse konflikter som oppsto da landsbyboere i grenseområdene begynte å innlemme deler av vernearealet i sine jordbruksområder.

Konflikter oppstår også når representanter fra de forskjellige lokalsamfunnene ikke forstår hverandre, i tillegg til at Orang rimbaene har vært utsatt for stigmatisering fra andre de omkringliggende lokalsamfunnene.

Nå håper WARSI at løsningen kan ligge hos fem ungdommer i alderen 14 til 19 år. De har bakgrunn fra alle lokalsamfunnene som ligger i konflikt, og etter et initiativ fra WARSI utgjør de nå radiostasjonen Benor FM som ble startet 29. juni i år.

Tenåringene har lagt alle uenigheter til side og møtes hver dag for å snakke og spille musikk på lufta. Latteren sitter løst, og ungdommene er åpenbart begeistret over å kunne gjøre seg erfaringer med en helt ny kommunikasjonsform. Hvert eneste lokalsamfunn er inkludert i sendeskjemaet gjennom sine egne programposter.

Foreldrene blir mer tolerante

Nå knytter det seg stor spenning til om Benor FM kan bli verktøyet som gjør Bukit Duabelas til et mer harmonisk område. WARSI har i hvert fall som mål at radiostasjonen skal sikre en dialog mellom Orang rimbaene og de «utenforstående» landsbyboerne.

Innad i WARSI er det en klar formening om at de involverte partene er nødt til å forstå hverandre dersom konflikten dem imellom skal løses. Gjennom radioen blir lytterne blant annet fortalt hvordan de kan leve side om side i respekt for omgivelsene, og hvordan skogen og naturressursene kan forvaltes på en bærekraftig måte. Krydret med en passe dose underholdning, har Benor FM blitt en suksess i et område hvor beboerne ikke har tilgang på noen annen form for massemedium.

Og det mest gledelige? WARSI ser allerede resultater. Foreldrenes ulikheter viskes til en viss grad bort når barna deres blir venner på tvers av lokalsamfunn. Toleransen for Orang rimbaene øker, og miljøvern blir i større grad diskutert. WARSI har grepet muligheten, og tilbyr en nøytral møteplass i samfunnshuset deres som ligger ved grensen til nasjonalparken.

Men det finnes som kjent ingen medalje uten en bakside, og den består i at WARSI kun har driftsmidler til radioen ut 2013. En større antenne trengs også, slik at alle innbyggerne i nasjonalparken kan ta inn stasjonen. Derfor jobbes det med å finne penger til begge formålene.

I mellomtiden fortsetter ungdommene å prate og spille musikk til glede for store og små – og kanskje for en bedre framtid.

Denne artikkelen sto opprinnelig på trykk i vårt magasin Regnskog.

Les flere nyheter fra Sørøst-Asia og Oseania her