Freia nekter å droppe palmeoljen

Nok en påske, nok et nytt produkt med palmeolje fra Freia. Og det på tross av at norske forbrukerne protesterer mot palmeolje i mat. Freia fører forbrukerne bak lyset med påstander om at de kan garantere at påskeeggene ikke bidrar til å ødelegge regnskogen.

Matprodusenten Mondelez, som eier Freia, har ikke grunnlag for å påstå at palmeoljen de bruker ikke har bidratt til å ødelegge regnskogen eller har forårsaket menneskerettighetsbrudd.

– Dette er svært uheldig, og forbrukerne har rett til å vite at Freia påskeegg fortsatt kan være et lite stykke ødelagt regnskog, sier Anja Lyngsmark, kampanjeleder og fagansvarlig for palmeolje i Regnskogfondet.

Fører forbrukerne bak lyset

I flere år har Freia fått kraftig kritikk for sin bruk av palmeolje. Sjokoladeprodusenten hevder på sin side at palmeoljen som brukes i blant annet påskeeggene ikke er til skade for regnskogen. Dette mener Regnskogfondet at Freia umulig kan garantere.

BEVISET: Nidar og Rema 1000 lanserer påskeegg uten palmeolje, og motbeviser med det Freias påstander om at man trenger den miljøskadelige oljen for å lage påskeegg med kremfyll.

Freia fortjener fortsatt kritikk fra forbrukere og Regnskogfondet fordi:

  • Freia har ikke redusert bruken av palmeolje
  • Freia har ikke full kontroll over hvor palmeoljen de bruker kommer fra
  • Freia kjøper masse billige, grønne sertifikater (RSPO Credits/book&claim) for å rettferdiggjøre palmeoljebruken sin. Slike RSPO Credits forteller ingenting om palmeoljen Freia faktisk bruker, og er å sammenligne med å kjøpe en klimakvote når du reiser med fly.
  • Freia lurer forbrukerne når de sier at all palmeoljen er «100 % RSPO-sertifisert» og «avskogingsfri». Under 20 % av palmeoljen Freia bruker kan med rette kalles «RSPO-sertifisert». Dessverre kan ikke engang RSPO garantere at palmeoljen er avskogingsfri.

Etter årevis med internasjonalt press er deler av palmeoljeindustrien i ferd med å skjerpe seg, men den er på ingen måte friskmeldt. Det gjelder også Mondelez, som eier Freia. De stiller riktignok mange viktige krav til sine leverandører, men de kan på langt nær være sikre på at palmeoljen de bruker ikke bidrar til regnskograsering.

– Bedrifter som tar miljøhensyn på alvor, kan ikke skjule seg bak sertifiseringer som RSPO. Den gir ingen garanti for at palmeoljen er laget uten å ha ødelagt regnskogen, sier Lyngsmark.

Hjelp oss å stanse palmeoljeindustriens herjinger

Vil ikke redusere bruken

Regnskogfondet har lenge anbefalt Freia og Mondelez å redusere palmeoljeforbruket. Dette rådet har de ikke hørt på. I stedet lanserer sjokoladeprodusentene stadig nye produkter med palmeolje, og hevder samtidig at påskeeggene ikke kan lages uten palmeoljens spesielle egenskaper. Årets variant er påskeegg med Oreo-smak.

Men i fjor gjorde Rema 1000 og Nidar det umulige mulig, og lanserte palmeoljefrie påskeegg. De nye sjokoladeeggene med kremete fyll er et tydelig bevis på at man ikke trenger å bidra til regnskogsødeleggelse for å lage påskeegg som kan spises med skje. Nå må Freia følge mottoet til sin egen tursjokolade og innse at det ikke er noen skam å snu.

– Nordmenn er ikke avhengige av påskeegg med palmeolje, men vi er avhengige av regnskogen. Og derfor må etterspørselen av den miljøskadelige palmeoljen ned, sier Anja Lyngsmark.

Sjekk om påskegodtet ditt inneholder palmeolje i vår palmeoljeguide.

Vet ikke hvor palmeoljen kommer fra

For å kunne forsikre norske forbrukere om at palmeoljen er avskogingsfri er Freia og Mondelez nødt til å vite hvilke plantasjer palmeoljen kommer fra. Det gjør de dessverre ikke. Uten å vite hvor palmeoljen kommer fra er det umulig å garantere at produksjonen ikke ødelegger regnskogen. Regnskogfondet mottar jevnlig dokumentasjon om selskaper som hogger ulovlig eller starter skogbranner for å fjerne regnskog og utvide plantasjeområdet.

– Så lenge Freia ikke vet hvor palmeoljen kommer fra, kan de heller ikke garantere oss at de ikke kjøper fra noen av disse verstingplantasjene, sier Lyngsmark.

Baserer seg på en kritikkverdig sertifiseringsordning

Freia og Mondelez har lenge forsvart bruken av palmeolje med at den er «100 % RSPO-sertifisert». Dette er ikke riktig. Palmeoljen som Freia og Mondelez tar i bruk for å produsere påskeeggene kjøpes gjennom RSPO-systemet, men det betyr ikke at palmeoljen de kjøper faktisk er sertifisert og avskogingsfri.

KRITIKK: Freia har i flere år fått kritikk for sin bruk av palmeolje.

RSPO er en sertifiseringsordning som har utilstrekkelige standarder og kontrollrutiner, og kan derfor ikke garantere forbrukerne palmeolje fri for regnskogsødeleggelse og menneskerettighetsbrudd. Til tross for noen forbehold, tillater RSPO blant annet flatehogst av naturskog. Freia og Mondelez baserer seg i betydelig grad på såkalte «book&claim»-sertifikater, som er den svakeste kategorien innenfor RSPO-systemet og som det ikke er lov å markedsføre som sertifisert og langt ifra avskogingsfri.

– Freia og Mondelez må ta ansvar for at sjokoladen de lager ikke ødelegger regnskogen. Det er på tide at de reduserer bruken av palmeolje og kutter ut de billige «book&claim»-sertifikatene. Palmeoljen er kanskje billig, men regnskogen betaler en høy pris, sier Anja Lyngsmark.

Les mer om hva Regnskogfondet mener om palmeolje og RSPO-sertifisering