Dette gjør vi i Brasil

Regnskogen i Amazonas brenner! Vi opplever et enormt engasjement og en giverglede vi sjelden har sett maken til. Les hva vi gjør i Brasil.

Fra Xingu-territoriet i Brasil, som Regnskogfondet har arbeidet i gjennom en årrekke.

Pengene som nå samles inn går til vårt arbeid for å beskytte regnskogene. I samarbeid med 14 lokale organisasjoner i Brasil jobber vi for å opprettholde og styrke aktivitetene vi har der for å redde regnskogen.

Vi støtter alt fra overvåking og beskyttelse av regnskogsområder, juridisk og politisk arbeid for å styrke rettighetene til urfolk og beskyttelsen av regnskog, vaktordninger og patruljer mot brann og opplæring og utrustning av brannbrigader blant urfolk som er rammet av branner for eksempel i Xingu-territoriet.

Her er konkrete eksempler på hva vi gjør i Brasil:

 • Vi støtter gjenplanting av naturskog gjennom såkalte frønettverk der urfolk og skogfolk blir betalt av brasilianske bønder for å sanke frø og gjenplante skog.
 • Vi støtter vaktordninger og patruljer mot brann, og opplæring og utrustning av brannbrigader blant urfolk som er rammet av branner, for eksempel i Xingu-territoriet.
 • Vi støtter arbeid for å stoppe hogst- og gruvekonsesjoner, veiprosjekter og andre prosjekter som driver avskogingen.
 • Vi støtter prosjekter for å endre kvegdriften, for eksempel støtter vi et nytt overvåkingssystem i Xingu for å avdekke avskoging via satelittbilder og formidle denne informasjonen videre til miljømyndighetene.
 • Vi bidrar til at de organisasjonene som jobber for å bevare regnskogen får tilgang på jurister til å kunne stanse angrep på grunnloven.
 • Vi støtter sikkerhetstiltak for dem som står i fronten for å redde skogen, blant annet sikrere lokaler å jobbe fra, sikkerhetsopplæring og safehouses når det trengs.
 • Vi støtter politisk arbeid i Brasil, både lokalt og regionalt nivå, for å få på plass planer som beskytter skogen.
 • Vi betaler for opplegg for å posisjonere brasilianske miljøforkjempere inn mot internasjonale politiske prosesser. For eksempel har vi i disse dager en stor samling i Brasilia sammen med urfolks- miljø- og menneskerettighetsorganisasjoner om hvordan de kan bruke og nå opp i FN-systemet.
 • Vi støtter arbeid for å utvikle nye forretningsmodeller for kvegdrift som gjør at beitedyrene kan bruke den beitemarken som allerede er beitemark mer effektivt i stedet for å ekspandere på ny.
 • Vi støtter fast 14 miljø-, menneskerettighets-, urfolks- og skogfolksorganisasjoner i Brasil i deres daglige arbeid, gjennom bidrag til lønninger og lokaler.
 • Vi støtter kampanjer, podcaster og annet kommunikasjonsarbeid fra miljø-og rettighetsorganisasjoner i Brasil.
 • Muligheten for å drive journalistisk uavhengig arbeid har blitt mindre, og vi støtter derfor uavhengige journalister som følger med på og skriver om avskogingen i Brasil og internasjonalt.
 • Vi støtter arbeid med å utvikle gode oppdaterte kart over hva som skjer i Amazonas.
 • Vi støtter urfolk og skogfolk som har fått sikret seg rettigheter til å leve i regnskogen med å lage gode forvaltningsplaner, for å kunne ta vare på skogen.
 • Vi støtter prosjekter for å utvikle økonomiske alternativer til å hugge skogen, som ulike småskala landbruksprosjekter som kan bli levevei for folk uten at de må avskoge.
 • Vi støtter at urfolk og skogfolk er forberedt og har gode verktøy når myndigheter kommer for å overtale dem til å gi fra seg skogen.

I tillegg til å støtte våre 14 samarbeidspartnere i Brasil utøver vi også politisk påvirkningsarbeid selv – med fokus på å påvirke næringsliv og internasjonale politiske prosesser, som blant annet naturmangfoldskonvensjonen som vedtas neste år i Kina, handelsavtalene mellom EU-land og søramerikanske land i Mercosur og annen EU-politikk.

Vi kommer til å trappe opp dette arbeidet, samtidig som vi stadig vil se etter flere måter å bidra til å stanse avskogingen i Brasil.

Kontakt

Anna Bjørndal

Direktør for utenlandsprogrammer
(+47) 992 56 946
anna@rainforest.no