– Gleder meg til å feire seire for regnskogen

Øyvind Eggen hadde mandag sin første dag på jobb som ny daglig leder i Regnskogfondet.

Avtroppende daglig leder Lars Løvold og påtroppende leder Øyvind Eggen får blomster og kake i anledning Eggens første arbeidsdag i Regnskogfondet.

Nå er det Øyvind Eggen som er daglig leder i Regnskogfondet, etter å ha tatt over stafettpinnen fra mangeårig leder Lars Løvold (t.v.). Begivenheten ble markert med blomster og kake.

Lederskifter er ikke hverdagskost i Regnskogfondet. Lars Løvold har sittet som daglig leder siden 1990, med unntak av 2013 og 2014 da Dag Hareide var leder mens Løvold bodde i Brasil.

Derfor var det på sin plass med taler, blomster og kaker da Løvold denne uka overlot sjefskontoret til Øyvind Eggen. Regnskogfondets nye daglige leder kommer fra en prosjektlederstilling i Civita, men er kanskje vel så kjent som blogger og debattant med en klar agenda om å gjøre bistanden mer effektiv.

Blir Regnskogfondet nå Norges mest effektive bistandsorganisasjon?

– Selv med alt jeg har lært om effektiv bistand, har jeg ikke noen magiske formler for effektiv bistand som ikke de ansatte allerede vet om. Regnskogfondet er allerede en svært effektiv bistandleverandør, som jeg tror vil komme godt ut av en sammenligning med de fleste andre bistandsaktører, enten det er ideelle organisasjoner eller FN-systemet, sier Øyvind Eggen.

Øyvind Eggen (47)

  • Ny daglig leder i Regnskogfondet.
  • Kommer fra en prosjektlederstilling i tankesmien Civita. Har tidligere jobbet som utviklingsforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt og som fagdirektør i Norad.
  • Er utdannet sosialantropolog med spesialisering i effekter av bistand. Eggen har også praktisk erfaring fra bistand, og kompetanse på naturressursforvaltning, urfolksrettigheter og sivilsamfunn.

– Men jeg har med en del erfaring som vil gjøre oss i stand til å snakke om effektiv bistand og rapportere på god måte, slik at både regnskogvoktere, offentlige myndigheter og andre interesserte kan få et enda bedre bilde av hva vi faktisk oppnår.

– Regnskogfondet leverer fantastiske resultater

Etter flere år som forsker og fagdirektør på bistandsfeltet, følte Eggen et stadig sterkere behov for å jobbe mer praktisk. Framfor å fortsette å analysere resultater skapt av andre, ville han bidra til å skape resultater selv.

Regnskogfondet passer ham perfekt i så måte.

– Regnskogfondet leverer fantastiske resultater allerede, og er kanskje den norske bistandsorganisasjon med størst «oppside»; vi er blant de beste i verden når det gjelder å løse en av klodens største utfordringer, men vi er ufortjent lite kjent for dette. Det betyr potensiale til å oppnå veldig mye mer.

Apropos det: «Alle» er enige om at regnskogen må reddes. Selv om avskogingen er bremset, er den ikke stanset. Hvorfor ikke?

– Det har jeg ikke noe godt svar på, men det er ikke en ny problemstilling: Menneskeheten har en lang tradisjon, ja nær sagt en iboende evne, til å ødelegge sitt livsgrunnlag. Og da ofte mot bedre vitende. Arbeidet mot avskoging er vanskelig fordi virksomheten involverer et enormt antall mennesker i en verdensomspennende økonomisk virksomhet, der de fleste ikke har oversikt over de globale konsekvensene av sine handlinger.

Gleder seg til å feire nye seire

Selv om kampen er tøff er den nye sjefen likevel krystallklar på at regnskogene kan reddes. Det skyldes både den stadig sterkere internasjonale viljen for å stanse avskogingen, og det at Regnskogfondet oppnår stadig viktigere resultater.

Nå er du i gang. Hva gleder du deg mest til?

– Regnskogfondet og de mange partnerne våre bidrar med små og store tiltak som reduserer avskogingen eller sikrer varig vern av viktige områder. Jeg gleder meg til å feire stadig flere seire i kampen for regnskogen, sier Eggen.