Den hjemvendte høvding

Etter over 20 år som leder av Regnskogfondet overlot Lars Løvold sjefsstolen til Dag Hareide i 2013. Nå er regnskogsveteranen tilbake, til det som trolig blir organisasjonens mest spennende år.

Lars Løvold

– Det er flott å komme hjem til en organisasjon som i løpet av bare to år har blitt større, har oppnådd betydelige seire og som er blitt tildelt TV-aksjonen for 2015. Det føles som å komme hjem til dekket bord, sier Lars Løvold, hjemvendt «høvding» i Regnskogfondet.

Etter å ha levd og åndet for regnskogen i over 20 år, kom det ikke som en overraskelse at ferden gikk til Brasil da det var tid for en pause. Fra terrassen i Brasilia har det handlet litt om jobb, men mest om å gjøre alle de tingene han ikke har fått gjort de siste åra. Som å lese helt vanlige bøker som ikke handler om regnskogbevaring med god samvittighet.

Jeg er fortsatt optimist på vegne av regnskogen, men det haster.

Men helt frakoblet regnskogsaken er det vanskelig å være når man har bodd i verdens største regnskogsland, hvor miljøkampen hardner til. Etter å ha vært vitne til en politisk offensiv fra industrijordbruket og det som Løvold kaller «godseiermafiaen», var det uventet at avskogingen i brasiliansk Amazonas var på historiens nest laveste nivå i året som gikk.

– Jeg er fortsatt optimist på vegne av regnskogen, men det haster. Det er bekymringsfullt at vestlige land ikke i større grad belønner land som tar vare på skogen sin. Så lenge ingen opplever at stående skog verdsettes, styrker det bare dem som vil fortsette i det gamle sporet – å hogge ned skogen, sier Løvold.

Verden må forplikte seg

Utfordringene er mange i året som kommer; palmeoljeindustrien fortsetter sin fremmarsj også utover Sørøst-Asia, urfolk i Amazonas kjemper fortsatt en kamp på liv og død for sine landrettigheter, og ulovlige tømmerhoggere trenger seg stadig lengre inn i urørt regnskog. Bare for å nevne noe. Men den største utfordringen av dem alle dette året skjer på europeisk jord i desember, under klimaforhandlingene i Paris.

– Verden må bli enige om en meningsfull og forpliktende avtale som ikke bare får ned utslipp av fossile brennstoffer, men som også bevarer verdens skoger, sier Løvold.

Avskoging står i dag for mellom 10 og 15 prosent av verdens utslipp av klimagasser, men det er minst like alvorlig at avskogingen undergraver regnskogens evne til å regulere klima og nedbørsmønstre over store deler av kloden.

Nordmenn har et beundringsverdig engasjement for regnskogen.

Dugnad for regnskogen

Det er i hovedsak menneskene som bor i regnskogen som er skogens viktigste beskyttere, og for å oppnå gode resultater må man spille på lag med dem. Men også det norske folk spiller en nøkkelrolle i år. For første gang på 20 år er en miljøorganisasjon blitt tildelt TV-aksjonen, noe som gir en unik mulighet for Regnskogfondet og våre partnere.

– Nordmenn har et beundringsverdig engasjement for regnskogen. Derfor finnes det knapt en parkett i landet som stammer fra tropisk avskoging, og forbruket av palmeolje er redusert med nærmere 70 prosent på bare noen få år. Men for at regnskogen skal ha en sjanse til å overleve, er det avgjørende at engasjementet opprettholdes. TV-aksjonen gir en unik mulighet til frivillig innsats som topper seg på selve aksjonsdagen den 18.oktober, sier Løvold med tydelig entusiasme.

Høvdingen er tilbake.

Les flere nyheter om regnskogfondet