Regnskogfondet på COP28

Rike land må støtte redusert avskoging for å oppmuntre til videre innsats.

COP28 er en god mulighet til å skape reell endring. Rike land må belønne de betydelige kuttene i avskoging som regnskoglandene nylig har fått til med økt støtte til regnskogvern.

AMAZONAS: Amazonasregnskogen. Bevaring av regnskogen er et av våre enkleste og viktigste verktøy i kampen mot klimaendringene. Foto: Shutterstock

Av Kristin Rødland Buick and Hanne Brown.

– Avskogingen går ned i store regnskogland som Brasil, Colombia og Indonesia. På COP28 må rike land som Norge gripe dette historiske øyeblikket og stille opp med den nødvendige finansieringen, som de har lovet, sier Tørris Jæger, generalsekretær i Regnskogfondet.

I Brasil er avskogingen halvert i løpet av første halvdel av 2023, etter president Lulas innsettelse i januar. I colombiansk Amazonas er avskogingen redusert med 70 prosent i løpet av årets ni første måneder, og i Indonesia er avskogingen redusert med 90 prosent siden 2015.

Norsk regnskogstøtte på stedet hvil

Norge har lenge vært en internasjonal pådriver for regnskogbevaring, men nå har norsk regnskogstøtte stått på stedet hvil i over ti år. Med det statsbudsjettet som foreligger nå, vil ikke Norge ha rom for å støtte opp om nye satsinger for å stanse avskoging, ettersom eksisterende midler for det meste er bundet opp i resultatbaserte utbetalinger.

– Uten at regnskogstøtten økes, vil Norge miste sitt lederskap internasjonalt på et politikkfelt som får økende anerkjennelse og betydning. Bevaring a regnskog er et av de viktigste bidragene til å bekjempe klimakrisen, sier Jæger. 

Skog og klimaendringer uløselig knyttet sammen

Sammenhengen mellom skogens helse og klimaendringene har aldri vært tydeligere. Den pågående og unormale tørken i Amazonas er et tydelig varsel om at et av klodens mest artsrike økosystemer ikke bare er avgjørende for å bekjempe klimakrisen, men også selv er sårbart for stigende globale temperaturer.

FNs kommende klimakonferanse i Dubai (COP28) er en enestående mulighet for verdens ledere til å vise at de mener alvor med sine tidligere lovnader om å stanse avskogingen innen 2030.

Kongolesiske menn sitter i en halvsirkel og ser på dokumenter. Foto.

BÆREKRAFTIG FORVALTNING: En av Regnskogfondets partnerorganisasjoner i DR.Kongo på besøk hos et lokalsamfunn i regnskogen. Regnskogfondet støtter urfolk og lokalsamfunn slik at de kan bevare og forvalte regnskogen sin på en bærekraftig måte. Foto: Julie Forchhammer

Øke støtten til skogbevaring og gjenplanting

– For å oppnå null avskoging innen 2030 er det helt nødvendig både med betydelig økte bevilgninger og med utslippskutt. Den globale statusrapporten fra COP28 må gjenspeile alvoret og prioritere langsiktig beskyttelse, restaurering og bærekraftig forvaltning av tropisk regnskog, sier Tørris Jæger.

Han la til at det nå er avgjørende med ytterligere finansiering i tråd med ambisjonene i Parisavtalen og i den globale Naturavtalen.

Parisavtalen er en internasjonal FN-avtale som skal bidra til at verdens land begrenser klimaendringene. Naturavtalen er en internasjonal FN-avtale som handler om å redde og bevare natur- og biomangfoldet i verden.

Støtte til urfolk og skogbevaring må være hensiktsmessig

Selv om det er gjort fremskritt når det gjelder å anerkjenne urfolks og lokalsamfunns rolle i skogbevaring, må det gjøres mer for å sikre at finansieringen er hensiktsmessig og relevant for at disse samfunnene skal kunne oppnå reelle og effektive resultater i skogvernet.

– Det er nødvendig å øke innsatsen for å gi mer støtte til urfolks- og lokalsamfunnsorganisasjoner som utrettelig forvalter og forsvarer skogområdene sine mot ødeleggelse, legger Jæger til.

Øke innsatsen for å nå nasjonale klima- og biomangfoldsmål

– Nå som kun en tredjedel av den opprinnelige tropiske regnskogen er intakt, haster det med å erstatte ødeleggelse med storstilt restaurering, sier Tørris Jaeger, generalsekretær i Regnskogfondet.

Han understreker at denne forpliktelsen på gjenspeiles i alle lands nasjonale klimamål (NDC) og de nye handlingsplanene for biologisk mangfold (NBSAP) som skal foreligge før COP16 under konvensjonen om biologisk mangfold neste år.

Fakta om COP28

  • COP28 er FNs 28ende klimakonferanse og skjer i Dubai i De Forente Arabiske Emiratene.
  • Konferansen begynner 30. november og avsluttes 12. desember.
  • COP står for "Conference of the Parties". Det er altså en konferanse som samler medlemslandene (partene) som har signert FNs klimakonvensjon.
  • FNs klimakonferanser (eller COP) finner sted hvert år og er verdens eneste multilaterale beslutningsforum for klimaendringer med nesten alle verdens land som medlemmer.
  • Enkelt sagt er det på COP at verden kommer sammen for å bli enige om hvordan klimakrisen skal håndteres, for eksempel ved å begrense den globale temperaturstigningen til 1,5 grader, hjelpe sårbare samfunn med å tilpasse seg klimaendringene og oppnå netto nullutslipp innen 2050.
  • Over 70.000 delegater fra hele verden er ventet til konferansen, blant dem næringslivsledere, unge mennesker, klimaforskere, urfolk, journalister og en rekke andre eksperter og interessenter.
  • Regnskogfondet og flere av våre partnerorganisasjoner deltar også.

Kilde: FN

Mediekontakter og ledere for Regnskogfondet på COP28

For alle mediehenvendelser, kontakt:

Kristin Rødland Buick, kristin@rainforest.no WhatsApp: +47 456 562 77

Hanne Brown, hanne@rainforest.no WhatsApp: +47 93410597

Regnskogfondets delegasjonsledere:

30. november til 8. desember:
Torbjørn Gjefsen, E-post: torbjorn@rainforest.no, WhatsApp: +47 970 16 842

9. desember til 12. desember:
Anders Haug Larsen, E-post: andershl@rainforest.no, WhatsApp: +47 932 17 626

Regnskogfondet på COP28

Redd regnskogen