COP28:

Lyspunkt for regnskogen til tross for manglende utfasing av olje, kull og gass

Klimaforhandlingene i Dubai ber for første gang verden om å erstatte fossil energi med fornybar energi og energieffektivisering, men unnlater å tidfeste dette. De viser for første gang til viktigheten av å stanse avskogingen innen 2030.

TALER: COP28-president Sultan Al-Jaber taler på det avsluttende plenumsmøtet på COP28 i Dubai. Foto: COP28/Christopher Pike

Oslo/Dubai, 12. desember 2023

Da klimaforhandlingene i Dubai ble avsluttet i dag ble landene enige om å gjenta alvoret ved klimaendringer, at dagens klimapolitikk ikke er tilstrekkelig og alle land bes om å øke innsatsen.

Klimaforhandlingene ble for første gang enige om viktige tiltak som må gjennomføres for å løse klimakrisen. Disse inkluderer en tredobling av fornybar energi og dobling av energisparing innen 2030.

Avtalen ber landene sikre overgang fra fossil energi, men uten en klar tidsplan. Den viser også til viktigheten av at land øker innsatsen for å stanse avskoging innen 2030.

– Klimaendringer er en tydelig trussel mot viktige naturområder som regnskogen. Blant annet ser vi dette i Amazonas, som denne høsten har opplevd den verste tørken som noensinne har vært registrert. Regnskogen her står ved et kritisk vippepunkt. Derfor er det bra at klimaforhandlingene løfter frem stans av avskoging som det viktige klimatiltaket det er. Men regnskogen trenger også at olje, kull og gass fases ut, sier Tørris Jæger, generalsekretær i Regnskogfondet.

– Avtalen er et håp i hengende snøre for målet om å unngå 1,5 graders oppvarming og for regnskogen.

Tørris Jæger, generalsekretær i Regnskogfondet.

Positiv utvikling i regnskogland

Avtalen fra Dubai kommer etter et år hvor vi har sett en positiv utvikling i flere store regnskogland for å redusere avskogingen av verdens regnskoger.

Brasil har halvert avskogingen så langt i år, Colombia har redusert avskogingen med 70 prosent, og Indonesia med 75 prosent de siste årene.

HALVERT: Luftfoto av Dragao-innsjøen nord i brasiliansk Amazonas. Brasil har halvert avskogingen så langt i år. Foto: Lalo de Almeida/ Folhapress

Mer penger til regnskog

Norge og flere andre land har i løpet av dette klimatoppmøtet lagt penger på bordet for å styrke denne innsatsen.

– Mindre regnskogødeleggelse er årets viktigste nyhet for klima og natur. Nedgangen i Brasil hittil i år tilsvarer nesten seks ganger så mye som Norges utslipp i 2022. Dersom verdens regnskoger ødelegges kan vi se langt etter å begrense oppvarmingen til under 1,5 grader og derfor er det så viktig at Norge fortsetter å øke støtten til regnskogbeskyttelse, sier Jæger.

Under COP28 har det blitt lovet mer penger til regnskogbevaring. Norge og Storbritannia har blant annet økt sin støtte til regnskogbevaring i Brasil med over en milliard kroner.

Sterkt signal til nasjonale naturplaner

At klimaforhandlingene fremhever viktigheten av å stanse avskogingen innen 2030 er et viktig signal når verdens land i løpet av det neste året skal levere sine planer for økt beskyttelse av natur frem mot 2030.

– Neste år skal alle land legge frem planer for hvordan de skal ta vare på naturen og dagens enighet er en tydelig beskjed til alle om mer regnskogbeskyttelse. Den beskjeden går ikke bare til regnskogland, men også rike land som Norge og næringslivet som må sikre at de ikke bidrar til regnskogødeleggelse, sier Tørris Jæger, generalsekretær i Regnskogfondet.

Anders Haug Larsen

Direktør for internasjonal påvirkning
(+47) 932 17 626
andershl@rainforest.no

Redd regnskogen