Bred støtte til regnskogsvern i Europa

En ny holdningsundersøkelsen gir håp om større økonomisk støtte til regnskogvern.

TREDJE STØRSTE: Regnskogen på Ny-Guinea er verdens tredje største sammenhengende regnskog. Her fra lavlandet på øya. Foto: Nanang Sujana/Gecko Project

En ny spørreundersøkelse gjennomført av YouGov for Regnskogfondet blant innbyggere i 12 europeiske land viser sterk støtte til regnskogsvern. Parisavtalen og flere andre internasjonale avtaler forplikter rike land til å bidra med penger til å finansiere klima- og naturtiltak i fattigere land. Det er forventet at slik finansiering også vil bli en del av den nye naturavtalen som skal forhandles i Kina til høsten.

I undersøkelsen ble respondentene bedt om å prioritere støtte til fornybar energi, støtte til regnskogvern eller støtte til klimatilpasning. Regnskogvern kom klart best ut (57%), fulgt av fornybar energi (46%) og klimatilpasning (29%) som klar tredjeplass. Respondentene kunne velge inntil to alternativer.

Støtten til de ulike tiltakene varierer, med regnskogvern på topp (57%), før fornybar energi (46%) og klimatilpasning (29%). Bare 10% er imot slik finansiering. Illustrasjon: Regnskogfondet/YouGov

Kun 10% svarte at de var motstandere av slik finansiering av klima- og naturtiltak fra rike til fattige land.

Resultatene gir håp, mener Anders Haug Larsen, leder for politikk i Regnskogfondet:

- Den klare folkelige støtten denne undersøkelsen viser gir myndighetene i Europa et solid mandat til å bevilge store penger til natur- og klimabeskyttelse under både klimatoppmøtet i Glasgow og naturtoppmøtet i Kunming, sier Ander Haug Larsen. 

Synet på klima- og naturfinansiering varierer noe mellom landene, men de fleste er positive og de fleste foretrekker regnskog. Illustrasjon: Regnskogfondet/YouGov

Nordmenn støtter ideen om å bidra med penger til regnskogvern i andre land, men er bare gjennomsnittlig positive til dette sammenliknet med resten av landene i Europa. Det er Storbritannia og Tyskland som er aller mest positive til regnskogsvern, mens spanjolene rangerer fornybar energi høyest. Også i Portugal og Østerrike er støtten til regnskogvern svært høy.

I Norge er regnskogbeskyttelse høyest prioritert innen alle politiske grupperinger, men det er generelt sett lavere støtte til denne type tiltak blant høyreorienterte. Forskjellen på respondentenes vilje til at Norge skal gi bistand til klimatiltak avhenger i stor grad av hvordan de orienterer seg politisk. Motstanden blant høyreorienterte nordmenn er så høy som 35%, mens under 2% av moderate venstreorienterte mener det samme.

Det er små regionale forskjeller, men støtte til klimatilpasning er høyere i Oslo-området enn i resten av landet. Regnskogbeskyttelse kommer høyest i alle regioner.

Sammenliknet med resten av de undersøkte europeiske landene scorer Norden samlet sett lavere på viljen til å støtte slike tiltak i utlandet.

Om YouGov-undersøkelsen

Spørreundersøkelsen ble gjennomført av YouGov for Regnskogfondet. Totalt 12073 intervjuer (CAWI; computer assisted web interviews) ble gjennomført i Tyskland, Frankrike, Spania, Portugal, UK, Belgia, Østerrike,Nederland, Norway, Sverige, Danmarkog Finland, blant respondenter over 18 år, i perioden 12 - 21 januar 2021.

Kontakt

Anders Haug Larsen

Direktør for internasjonal påvirkning
(+47) 932 17 626
andershl@rainforest.no