Brasil: Skuffelse over ny skoglov

President Dilma Rousseff la i går ettermiddag ned veto mot deler av den nye skogloven. Men hun har beholdt formuleringer som gir amnesti for ulovlig hogst, og loven vil svekke beskyttelsen av fredede områder. Vedtaket er et tilbakeslag for beskyttelsen av Brasils skoger.

Bilde fra inne i regnskogen. Lianer som henger ned.

Over hele Brasil har det vært stor mobilisering mot den nye skogloven, under mottoet "Veto mot ALT, Dilma".

- Det kan høres modig ut med veto mot Kongressens vedtak, og noen forbedringer er det. Men det er viktig å huske at det opprinnelige lovforslaget var katastrofalt dårlig. Den vedtatte loven gir fortsatt amnesti til miljøkriminelle som har hogget ulovlig, og den åpner opp for mer avskoging, sier daglig leder i Regnskogfondet Lars Løvold.

Bekymring for økt avskoging

- Det fortsatt for tidlig å si hva det nøyaktige utfallet blir ettersom de fulle detaljene i presidentens beslutning først offentliggjøres mandag, men det er allerede klart at dette vedtaket er et tilbakeslag for beskyttelsen av Brasils skoger, sier Løvold.

Av de mange paragrafene som gir amnesti for tidligere ulovlig avskoging, la hun ned veto mot ett. Resten blir stående. Miljøorganisasjoner i Brasil uttrykker nå sterk bekymring for at den nye loven vil føre til økt avskoging de neste årene.

- For det første gjør lovverket det nå mulig avskoge steder det tidligere ikke var lov, for det andre gir amnestiet for tidligere ulovlig hogst signaler om at man ikke blir straffet hvis man avskoger ulovlig.

Med blikket rettet mot Rio+20

I tillegg til veto mot 12 punkter, har presidenten annonsert en rekke midlertidige forføyninger, som først blir offentliggjort på mandag. Disse skal behandles i den samme kongressen som vedtok det opprinnelige forslaget. Det er fortsatt en sjanse for at Kongressen ikke godtar presidentes nye forslag, slik at forbedringene forkastes, så dette er en risikabel strategi.

- Mye tyder på at denne måten å løse det på er en strategi for å kunne gå miljøkonferansen Rio+20 i møte med hevet hode, der Dilma Rousseff vil si at hun forhindret de skadeligste elementene i loven. Faren er at Kongressen kan forkaste de forbedringene som tross alt er kommet, når de igjen om noen måneder skal behandle saken, sier Løvold.

- Den brasilianske presidenten benyttet seg ikke av den støtten hun hadde i befolkningen til å legge ned et fullstendig veto og deretter få på plass en god lovgivning, avslutter Løvold.

Les flere nyheter om Brasil og Amazonas her

Kontakt

Lars Løvold

Spesialrådgiver, internasjonale partnerskap
(+47) 481 88 148
lars@rainforest.no