Brannene i Australia: En domino- og langtidseffekt

Over en milliard dyr har blitt drept av de massive brannene i Australia. Det fryktes at hele arter er utryddet, og at flere arter er nær utrydningstruet.

Flere tusen koalaer har mistet hjemmene sine på grunn av brannene i Australia. Foto: Shutterstock

Australia er et kontinent med mange ulike og unike dyre- og plantearter. Fra før av er dyrene sårbare av avskogingen, utbygning og land- og jordbruk som vi mennesker forårsaker.

Brannene har herjet over flere stater i Australia og har ført til massive ødeleggelser for fauna og flora. Ifølge biolog og politisk rådgiver ved Regnskogfondet, Silvana Bustillo Restrepo, vil dette ha en langvarig effekt på økosystemet og det biologiske mangfoldet.

– Om brannene foregår over lengre tid og med samme intensitet, er det fare for at frøbankene vil brenne. Mange av dyrene er allerede truet av menneskelig aktivitet. Når dyrenes økosystem og dyrene selv brenner er de utsatt for å bli utrydningstruet, sier Restrepo.

Brannene har en dominoeffekt på hele økosystemet. Dyr mister tilgang til hjemmene sine, eller maten de er avhengige av. Hvis en art dør ut, påvirker det andre arter.

En av brannene er nå under kontroll. I påvente av regnet som er spådd fortsetter kampen mot brannene.

Hjelp dyrene i regnskogen!

Påvirker klimaet

Landets natur og klima er naturlig preget av lite nedbør og varme. Den lange perioden med tørke, sterk varme og klimaendringer har gjort landet mer utsatt for flere og sterkere branner.

Et av dyrene som er hardt rammet brannene er Potorooen. Dyret er viktig for å holde jorda fruktbar, noen plante-arter er avhengig av dyret for å kunne regenerere seg. Foto: Shutterstock

Gjør en forskjell!

– Klimaendringene vil forverre brannene som oppstår. Vi må også nevne hvordan dette vil påvirke CO2-utslipp. Det vil være færre trær som tar til seg CO2, og de vil trenge tid til å bygge seg opp igjen, forteller Restrepo.

Håper på ny avtale om biomangfold

I februar starter prosessen for en internasjonal avtale som diskuteres i Kina for å stanse tapet av naturmangfold. Slik kampen mot klimaendringer har fått Paris-avtalen, skal kampen mot artstap få sin Kina-avtale.

– Konvensjonen om biologisk mangfold har et mål om å ta vare på det biologiske mangfoldet og bruke naturens ressurser på en bærekraftig måte. Økende globale endringer gjør det viktig å få på plass en avtale med høye, men også oppnåelige mål, sier Restrepo.