Amazon Summit 2023

Belém-erklæringen – en oppskrift for håp for Amazonas

De åtte Amazonas-landene er blitt enige om en ambisiøs plan for å beskytte Amazonas' regnskog. – Nå må internasjonale ledere gripe muligheten, oppfordrer Regnskogfondet.

HÅP: Ny erklæring gir håp for beskyttelsen av Amazonas. Foto: Shutterstock

Av Kristin Rødland Buick.

– Denne planen har de riktige ingrediensene for å lykkes med bedre beskyttelse av Amazonas. Særlig viktig er samarbeidet for å bekjempe ulovlige aktivitet i regionen og for å forbedre landrettighetene til skogfolk. Hvis resten av verden samler seg bak denne planen med økonomisk støtte og ved å sørge for at varene vi importerer er avskogingsfrie har vi en oppskrift for håp for regnskogen, sier Anders Haug Larsen, leder for internasjonal påvirkning i Regnskogfondet.

– Også Norge må gripe den unike muligheten vi nå har med ledere i Amazonas som samler seg for å beskytte Amazonas. Det viktigste vi kan gjøre er å sikre økt støtte til regnskogbevaring i neste års statsbudsjett», sier Haug Larsen.

Vektlegger viktigheten av urfolksrettigheter

Slutterklæringen angir en rekke områder for samarbeid mellom Amazonas-landene, for eksempel bekjempelse av transnasjonal skogkriminalitet, beskyttelse av urfolk, utvikling av bioøkonomi og et eget Amazon-spesifikt vitenskapspanel om klimaendringer.

– Samarbeidet om å bekjempe ulovlige aktiviteter i Amazonas er særlig viktig da ulovlig aktivitet er kilden til mye av avskogingen og noe som utsetter skogfolk for trusler og vold", sier Haug Larsen.

Vi er også glade for å se at det legges vekt på viktigheten av å sikre urfolk deres landrettigheter, inkludert en spesiell omtale av ukontaktede urfolk. To områder som overlapper grensen mellom Brasil og Peru danner verdens største sammenhengende territorier av urfolk som ennå ikke har etablert kontakt med omverdenen. De måler et område større enn Storbritannia, men de er ikke fullt ut anerkjent som beskyttede områder.

– Etter en sommer med rekordhøye temperaturer, skogbranner og ekstremvær må vi se etter raske klimagevinster, og beskyttelse av Amazonas er det som kan gi oss størst utslippskutt, raskest. Det er derfor det beste stedet å sette pengene dine, sier Haug Larsen.

To hus og en gruppe indianere omringet av skog, sett ovenfra

UKONTAKTEDE: Avtalen omtaler viktigheten av å sikre landrettighetene til ukontaktede urfolk, her fotografert på grensa mellom Brasil og Peru. Foto: FUNAI

Ingen felles enighet om avskogingsmål

Landene klarte imidlertid ikke å bli enige om et felles konkret mål for nullavskogingen, selv om alle landene på et tidligere tidspunkt forpliktet seg til å "stoppe og reversere tap av skog og degradering av land innen 2030". Erklæringen unnlot også å nevne begrensning av leting etter olje og gass i Amazonas direkte.

– Et felles konkret mål for nullavskogingen ville ha vært et viktig rettesnor for avtalen. Avtalen ville også ha blitt styrket ved å spesifikt nevne forbud eller begrensninger for olje- og gassleting og andre avskogingsdrivere. Vi mener imidlertid fortsatt at god implementering av avtalen vil være et stort steg i riktig retning uansett, sier Haug Larsen.

Anders Haug Larsen

Direktør for internasjonal påvirkning
(+47) 932 17 626
andershl@rainforest.no

Redd regnskogen