Amazonas:

Avskoging i brasiliansk Amazonas laveste på fem år

Ferske tall fra brasilianske myndigheter viser en nedgang i avskogingen på 22.3 % i skogåret 2022-2023, sammenlignet med året før. Sist avskogingstallene var så lave var i 2018, før Bolsonaro satt ved makten.

AVSKOGING: Inspektører fra IPAAM ( Insitituttet for miljøbeskyttelse i Amazonas), eskortert av militærpoliti, leter etter nylig avskogede områder i brasiliansk Amazonas. Bildet er fra 2020. Foto: Lalo de Almeida/ Folhapress

Av Chris Lyngaas.

Brasil mistet 9001 km2 regnskog mellom august 2022 og juli 2023. Det viser tall fra det brasilianske romforskningsinstituttet INPE, offentliggjort torsdag 09. november.

Med målrettet arbeid har president Lula da Silva oppnådd veldig gode resultater på under ett år inn i regjeringsperioden. Nedgangen i avskoging det siste året viser at Brasil nå er tilbake på samme avskogingsnivå som før Bolsonaro overtok makten i 2019.

– Dette er en seier for Lula, som gikk til valg på miljøsaken og har lovet null avskoging innen 2030. Vi kan knapt se et tydeligere bevis for at politikk virker, sier Tørris Jæger, generalsekretær i Regnskogfondet.

Et resultat av bred innsats

Nedgangen i avskoging er et resultat av en tverrgående innsats fra den føderale regjeringen i Brasil for å kontrollere avskogingen. Tiltak som kansellering av private landkrav, beslag av storfe som har beitet i urfolksterritorier og ødeleggelse av maskineri brukt til ulovlig avskoging har bidratt til å bekjempe tap av skog. Et godt samarbeid mellom føderale og statlige myndigheter har økt effekten av disse målrettede operasjonene.

Fortsatt avhengig av støtte

– Lula har fortsatt store utfordringer. Organisert kriminalitet har fått fotfeste i de mest avsidesliggende områdene av Amazonas. Uten ytterligere tiltak vil Lula ikke klare å nå nullavskogingsmålet. Brasils ambisiøse arbeid mot nullavskoging er helt avhengig av støtte fra land som Norge, og det må skje nå, sier Tørris Jæger, generalsekretær i Regnskogfondet.

Lula møter også motstand i deler av den brasilianske kongressen, der den brasilianske landbrukssektoren har stor innflytelse og jobber for å utvide tilgangen til landområder for beitemark og jordbruk.

Regjeringen svikter sitt ansvar

I sitt forslag til statsbudsjettet 2024 har den norske regjeringen sviktet sitt ansvar ved å holde regnskogstøtten på stedet hvil. Med svakere kronekurs er den uendrede støtten i realiteten en nedgang.

Uten en økning i regnskogstøtten, vil ikke Norge kunne støtte opp om de nødvendige nye tiltakene som må på plass i Brasil for å oppnå avskogingsmålet i 2030. Det er fordi gode avskogingsresultater i flere land gjør at det aller meste av pengene er bundet opp i resultatbaserte utbetalinger og inngåtte forpliktelser.

– Regnskogstøtten virker, og det er suksessen vi nå ser at koster. Vi kan ikke slippe det ansvaret nå, sier Tørris Jæger, generalsekretær i Regnskogfondet.

Ellen Hestnes Ribeiro

Leder, Brasil-programmet
(+47) 402 81 386
ellenhr@rainforest.no

Redd regnskogen