Avskoging i Brasil ned minst 60 % i juli før toppmøtet om Amazonas' framtid

Ferske avskogingstall i Brasil før starten på Amazonastoppmøtet på minst 60% nedgang i juli, viser effekten av politikk og bekrefter Amazonas' rolle i klimakampen.

EFFEKTIVT KLIMATILTAK: Brasil har totalt i år i kuttet utslipp på over 100 millioner tonn CO2 som et resultat av redusert avskoging, sammenlignet med i fjor. Foto: Shutterstock

Av Kristin Rødland Buick.

Satellitt-data fra Brasils romforskningsinstitutt INPE viser at avskogingen i brasiliansk Amazonas har gått ned mer enn 60% i juli sammenlignet med i fjor. For perioden januar til juli gikk avskogingen ned med 42 % sammenlignet med i fjor. Lignende tall har ikke blitt sett siden 2005, to år inn i Lula da Silva’s første presidentperiode.

– Den utrolige reduksjonen i avskoging kommer som et resultat av Lulas tydelige løfter om å redusere avskogingen. Nullavskogingsmålet, innsats for å sparke ut ulovlige gullgravere og rekruttering av flere hundre miljøoffiserer har gjort ulovlige aktiviteter mindre attraktive. Nye regler om avskogingsfri import til Europa har også motivert bedrifter til å rydde opp i leverandørkjedene sine, sier Haug Larsen, leder for internasjonal påvirkning i Regnskogfondet.

INNFRIR LØFTER: Brasils president Lula da Silva sammen med miljøvernminister Marina Silva. Foto: Shutterstock

Kuttet over 100 millioner tonn CO2

Med disse nye tallene har Brasil totalt i år i kuttet utslipp på over 100 millioner tonn CO2 som et resultat av redusert avskoging, sammenlignet med i fjor. Det tilsvarer mer enn det dobbelte av Norges årlige utslipp.

– Dette viser hvilket effektivt klimatiltak regnskogbevaring er. Nå er det viktig at land som Norge stiller opp med økonomisk støtte slik at Amazonas-landene får gjennomført sine ambisiøse planer. Dette er grunnen til at det kommende Amazon-toppmøtet er så avgjørende, sier Haug Larsen.

Forventer felles handlingsplan for Amazonas

Ledere fra de ni landene som deler Amazonasbassenget, samt representanter fra urfolk og sivilsamfunn, møtes denne uken i den brasilianske byen Belem. Toppmøtet fra 7.-9. august følger en folkeforsamling som starter på fredag. Regnskogfondet er tilstede i Belem, sammen med urfolksrepresentanter og andre sivilsamfunnspartnere i de tre største Amazonas-landene.

Verdens største regnskog står i alvorlig fare for kollaps. Av det opprinnelige Amazonas-skogdekket er 18 % gått tapt og ytterligere 23 % er degradert. Nyere studier viser at motstandskraften til Amazonas-regnskogen nå er drastisk redusert, noe som øker sårbarheten for ekstremvær og til slutt truer kjernefunksjoner i økosystemet som vannproduksjon og karbonbinding.

– Vi forventer at lederne i Amazonas-landene blir enige om en pan-Amazon handlingsplan som vil flytte verdens største regnskog fra vippepunkt til vendepunkt; ved å effektivt stoppe avskogingen og beskytte urfolk og andre skogbefolkninger, sier Anders Haug Larsen, leder for internasjonal påvirkningsarbeid i Regnskogfondet.

Anders Haug Larsen

Direktør for internasjonal påvirkning
(+47) 932 17 626
andershl@rainforest.no

Redd regnskogen

250 kr i måneden beskytter 50 trær i ett år.