Regnskog i Peru reddet fra oljeutvinning

En bit av Perus regnskog på størrelse med Rogaland fylke er reddet fra oljeutvinning og ødeleggelse. Etter mange års kamp kan Regnskogfondet og organisasjonens peruanske samarbeidspartnere endelig slippe jubelen løs.

Et regnskogsområde på størrelse med Rogaland Fylke er nå reddet fra oljveutvinning.

På kartet var blokk 135 og 137 to grønne firkanter i Perus jungel, øremerket for oljeutvinning. I virkeligheten er det hjemmet til Matsesfolket og flere urfolksgrupper som lever uten kontakt med omverdenen. Hadde oljeletingen blitt iverksatt som planlagt, ville det vært katastrofalt både for regnskogen og for indianerne.

Det var tidligere i år at den første nyheten kom om at det kanadiske oljeselskapet Pacific E & P, som hadde fått tildelt konsesjonene for å drive oljeutvinning i blokk 135 og 137, hadde trukket seg fra kontraktene. Nylig ble oljekonsesjonene også fjernet fra myndighetenes kart.

-Pacifics uttrekk fra de omstridte oljekonsesjonene er en stor seier for de peruanske urfolksorganisasjonene som har kjempet utrettelig for dette i årevis, sier programkoordinator for Peru i Regnskogfondet, Anders Krogh. – At blokkene også er borte fra konsesjonskartet gir oss håp om at denne regnskogen nå får varig beskyttelse.

Ikke et oljeeventyr

Myndighetene i Peru har planer om å utvinne olje i en rekke «blokker» eller konsesjonsområder som til sammen dekker ca. 70 prosent av landets regnskog. Strekene som er tegnet inn på kryss og tvers av jungelen er et forvarsel om utryddelse av dyre- og plantearter og alvorlige brudd på menneskerettighetene til urfolkene som er avhengig av nettopp disse skogene for å overleve.

Oljeleting i dette området av verden har tragiske konsekvenser, ikke bare for regnskogen men for urfolkene som gjennom generasjoner har livnært seg av den. Oljeutvinning, veiutbygging, hogst og annen aktivitet tvinger urfolksgruppene i kontakt med utenforstående, noe som ofte innebærer voldelige konflikter og introduserer urfolkene til sykdommer som influensa og meslinger som de ikke har motstandskraft mot.

-Pacifics uttrekk viser at motstanden fra urfolkene som bor i området, og presset fra peruanske urfolksorganisasjoner og fra lokale og internasjonale organisasjoner som støtter dem nytter. Dette er en stor seier for regnskogen og urfolkene i området, sier Krogh.