Nordmenns sparepenger kobles til regnskogsrasering i Indonesia

Milliarder av nordmenns sparepenger kan kobles til palmeoljeselskaper som ødelegger regnskog og forårsaker skogbranner i Indonesia. Det viser en ny rapport fra Regnskogfondet.

En ung gutt siter og ser ut over et nedhogd skogområde i Indonesia.

RASERT: Palmeoljeindustrien i Indonesia er hovedårsaken til at regnskogen ødelegges i Indonesia.

Flere av Skandinavias største banker og pensjonsfond, deriblant Oljefondet, Nordea og Storebrand eier aksjer i asiatiske banker som igjen låner penger til palmeoljeselskaper. Til sammen investerer tolv norske og svenske banker og pensjonsfond nesten 17 milliarder norske kroner i seks asiatiske banker som gir store lån til palmeoljeselskaper som raserer regnskog i Indonesia.

Hjelp oss å stanse palmeoljeindustriens herjinger

En ny rapport fra Regnskogfondet avslører hvordan seks banker fra Indonesia og Singapore har gitt lån til palmeoljeprosjekter som har forårsaket ødeleggelse av regnskog, brudd på menneskerettigheter og utslipp av klimagasser. De seks sørøstasiatiske bankene finansierer halvparten av all oljepalmedyrking i Indonesia, men ingen av dem stiller krav til at bedriftene de låner til skal unngå avskoging. Bankene det gjelder er de indonesiske Bank Mandiri, BRI, BCA og BNI, samt OCBC og DBS fra Singapore.

Les hele rapporten her: Nordic investments in banks financing Indonesian palm oil

Regnskogfondet, i samarbeid med Fair Finance Guide Sverige og Etisk Bankguide Norge, har avdekket at tolv skandinaviske banker og pensjonsfond eier aksjer i de seks sørøstasiatiske bankene. Det dreier seg om Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet), DNB, Nordea, Storebrand, KLP, AP-fonden, Swedbank, Handelsbanken, Länsforsäkringar, Skandia, SEB, og Danske Bank.

- Flere skandinaviske banker og fond har droppet investeringer i palmeoljeselskaper som ødelegger regnskog, men har ikke stilt noen krav til bankene som gjør det mulig for selskaper å fortsette med regnskogsrasering. De må bruke eiermakten sin til å legge press på disse sørøstasiatiske bankene for at de skal slutte å gi lån til bedrifter som raserer regnskog, sier Vemund Olsen, seniorrådgiver i Regnskogfondet.

Låner penger til verstingene

Regnskogen i Indonesia raseres for å gi plass til oljepalmeplantasjer, noe som har katastrofale konsekvenser for klima og naturmangfoldet og for de lokale urfolksgruppene som lever av skogen. Mens endel store palmeoljeprodusentene har forpliktet seg til å unngå avskoging og til å respektere urfolks rettigheter, er det fortsatt mange plantasjeselskaper som fortsetter å rasere regnskog. Å legge om produksjonen av palmeolje i en miljøvennlig retning er kostbart, noe som gir verstingene blant plantasjeselskapene et konkurransefortrinn over sine mer bærekraftige konkurrenter som må selge palmeoljen dyrere. Et slikt fortrinn er bare mulig fordi bankene som låner disse selskapene penger ikke stiller noen krav til at prosjektene skal unngå skader på miljøet eller bryte med menneskerettighetene til for eksempel lokale urfolksgrupper som lever i og av regnskogen.

- Uten lån ville det ikke være mulig for disse selskapene å anlegge nye palmeoljeplantasjer i regnskogsområder. Dermed er bankene medansvarlige for regnskogsødeleggelse, og bidrar dessuten til å undergrave innsatsen for å gjøre palmeoljeindustrien mer bærekraftig, uttaler Olsen i Regnskogfondet.

- Nok en gang ser vi hvordan milliarder av folks spare- og pensjonspenger investeres i miljøskadelig virksomhet. Problemet er at når man investerer i banker, tar man ikke i betraktning miljøkonsekvensene av bankenes finansielle virksomhet. Investeringer i banker som dette rimer dårlig med internasjonale bærekraftsprinsipper som skandinaviske banker og pensjonsfond har lovet sine kunder å følge. Dette viser hvor viktig det er at pensjonsfond og banker selv setter bærekraftskrav til andre banker før man investerer i disse finansselskapene, sier Pia A. Gaarder, prosjektleder i Etisk Bankguide Norge og fagsjef for etikk og næringslivarbeidet i Framtiden i våre hender.