Slik kan din bedrift bidra til en mer bærekraftig framtid

Mange norske bedrifter er tydelig engasjerte i miljøet og hvordan de kan gjøre en forskjell, andre bedrifter ønsker å jobbe mer med dette. CSR er på «alles» lepper om dagen, men hva handler det egentlig om? Engelske begreper, FNs bærekraftsmål og stort miljøfokus har satt i gang diskusjonen i mange bedrifter, men hva skal vi egentlig gjøre?

CSR

Corporate Social Responsibility handler om hvilket ansvar du som bedrift har eller tar for samfunnet rundt deg.

Høsten 2015 vedtok FN og deres medlemsland 17 bærekraftsmål frem mot 2030. Målene setter miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng, og har blitt et arbeidsområde for mange bedrifter. Bærekraftsmålene omfatter alt fra å utrydde fattigdom, til å stoppe klimaendringer, sørge for likestilling og tilrettelegge for liv både under vann og på land.

- CSR er et område hvor det tidligere var stor aktivitet, før det roet seg ned litt. Dette har nå tatt seg opp igjen som en del av arbeidet med de globale bærekraftsmålene til FN, forteller Annik Magerholm Fet, professor og viserektor ved NTNU Ålesund. Hun har sitt fagområde innen global produksjon, miljø og bedrifters samfunnsansvar.

Annik Magerholm Fet er professor og viserektor ved NTNU Ålesund. Hun jobber med fagområdene global produksjon, miljø og bedrifters samfunnsansvar. Foto: privat

Jobbe med bærekraft kan også være lønnsomt

Det er stor forskjell på hvilke bærekraftsmål bedrifter jobber mot, og mange bedrifter har selv definert helt andre type tiltak som de ønsker å jobbe med. Magerholm Fet mener at å bidra til å nå bærekraftmålene ikke bare er viktig for miljøet, men også for bedriften.

- Tidligere var dette typisk «greenwashing» og ønsket om å fremstå med et godt image. I dag legges det stadig mer vekt på kunne dokumentere hva en faktisk gjør for å vise sitt samfunnsansvar, forklarer professoren.

Hun har selv noen helt konkrete tanker rundt hva bedrifter bør gjøre for å faktisk bidra til et bedre miljø:

- Jeg mener at bedrifter bør ta et større ansvar i hele sin produktverdikjede. Fra råvareuttak til hva som skjer oppstrøm. Dette inkluderer også ansvar for produkter som selges ut i markedet og hvordan dette bidrar til uansvarlig bruk av resurser, sier Magerholm Fet.


Regnskogpartner

Regnskogfondet jobber hver dag med å stoppe avskoging i regnskogen, og har introdusert et bedriftsprogram som gjør det enkelt for norske bedrifter å bidra til arbeidet de gjør. Samarbeidsprogrammet heter «regnskogpartner» og er et lavterskelprogram der bedrifter bidrar med en økonomisk støtte til Regnskogfondet.

Les mer om regnskogpartnere her.


Regnskogfondet hjelper både regnskogen og bedrifter

Regnskogen utgjør en meget viktig rolle for vår klode. 50-80 prosent av jordas dyre- og plantearter finnes i regnskogen. Hver dag konsumeres produkter som har sitt opphav fra regnskog. Stadig mer forskning peker også på hvor viktig rolle regnskogen har for vårt klima og globale nedbørsmønstre. Skogen er også hjemmet til mange mennesker som lever av og med naturen rundt seg. Uten regnskogen risikerer urfolkene å miste hele sitt livsgrunnlag.

Ett av FNs bærekraftsmål er å stoppe klimaendringene, her mener FN at bedrifter må inkluderes i arbeidet for å nå visjonen om et bærekraftig miljø innen 2030. Det blir lagt særlig vekt på å stoppe avskogingen av den tropiske regnskogen. Regnskogfondet jobber med flere av FNs bærekraftsmål. Fortsetter man å rasere regnskog kan det medføre flere potensielt katastrofale utfall for jorda når det gjelder klima, plante- og dyrearter og for menneskene som lever i regnskogen.

Samtidig vil Regnskogfondet jobbe aktivt sammen med bedriften for å se på hvordan den, og dens ansatte kan bidra til å verne regnskog.

- Vi ønsker å hjelpe bedrifter til å ta gode valg for miljøet, og gjøre det enda enklere for bedrifter å gjøre en endring. Å støtte Regnskogfondet er én av mange muligheter for å bidra til et bedre miljø, og vi ønsker også å gi bedriftene som støtter oss verktøy til å gjøre enda flere gode valg for miljøet, forteller Anders Hylbak Bolstad.

Din bedrift kan gjøre en stor forskjell ved å ha fokus på miljøet, og ved å i tillegg engasjere de ansatte til å ta grep både på arbeidsplassen og i hjemmet – kommer vi hver dag et steg nærmere målet for å nå FNs bærekraftsmål.

- Som bedrift kan du både ta grep i bedriftens bruk av naturressurser og inspirere ansatte og kunder til å ta gode miljøvennlig valg, avslutter Hylbak Bolstad.

Christian Sandberg er general manager hos Saga Hotels. De har nå blitt Regnskogpartnere. Foto: Saga Hotels

Saga Hotels har selv tatt grep

Saga Hotels er en av bedriftene som nå har blitt Regnskogpartner, og bidrar med en sum til Regnskogfondet i tillegg til å ha tatt miljøvennlige grep på sine hoteller.

- Vi skal gjøre det beste vi kan for våre kunder, men samtidig gjøre det beste vi kan for miljøet. Vi ønsker at våre gjester selv kan være med å påvirke dette ved å avgjøre hvor ofte vi skal rengjøre rommene, når de ønsker nye håndklær, hva og hvor mye de spiser, forteller Christian Sandberg, general manager hos Saga Hotels.

Saga Hotels er i gang med å miljøsertifisere alle sine hoteller, og ønsker også påvirke sine gjester til å tenke på miljøet og bidra i arbeidet.

- Det er lett å fokusere på daglige rutiner uten å tenke over enklere måter å gjøre hverdagen mer miljøvennlig. Det trenger ikke å koste noe, det kan faktisk spare bedriften for penger og tid. For oss er det en vinn-vinn-situasjon, vi sparer tid og penger samtidig som vi gir en sum til Regnskogfondet. Det gjør både våre kunder og våre ansatte stolte, sier Sandberg og legger til:

- Prøv å tilpass ressurskrevende prosesser og gjør de enklere for dere selv, men også bedre for miljøet. Lær av andre, skift rutiner, formidle til bransjekollegaer hvilke rutiner som fungerer og som gjør dagen enklere for både bedrift og miljø. Det er ikke mye som skal til, avslutter Sandberg.

Tips til hvilke grep din bedrift kan gjøre:

  • Gå gjennom din bedrifts måte å arbeide på, og se om det er grep dere kan gjøre i produksjonskjeden som er mer bærekraftig og miljøvennlig
  • Bruk mindre strøm, og bytt til et strømabonnement som har strøm fra fornybare strømkilder. Hafslunds Grønt Valg gir deg i tillegg rådgivning for å redusere strømforbruket, og støtter Regnskogfondet med å redde 1000 m2 regnskog hvert eneste år
  • Unngå palmeolje
  • Unngå tropisk tømmer
  • Bruk mindre plast, både bedriften som helhet og de ansatte
  • Tilrettelegg for kildesortering
  • Oppfordre de ansatte til å gå, sykle eller bruke kollektivtransport til møter, samt til og fra jobb
  • Oppfordre de ansatte til å ta trappa i stedet for heisen – bra for helsen og bra for miljøet
  • Arranger konkurranser på arbeidsplassen som engasjerer de ansatte ­til å tenke på miljøet – både på og utenfor jobb