Fotoutstilling - Kronprinsesse Märthas plass i Oslo, 03. - 17. juni.

The Eyes of Xingu

The Eyes of Xingu består av 20 bilder tatt av unge urfolk og skogsfolk fra Xingu i Brasil. Igjennom bildene presenterer disse skogskommunikatørene et kunstnerisk blikk på sin verden.

URFOLKSLEDER: Ngrenhkàmôrô Kayapó, kvinnelig urfolksleder fra Xingu. Foto: Yamony Muriki Yawalapiti Kuikuro

Utstillingen tilgjengelig på regnskog.no
Torsdag 30. mai.

Utstillingsåpning på Kronprinsesse Märthas plass i Oslo
Tirsdag 04. juni kl. 15.

Frokostseminar og panelsamtale på Nobels Fredssenter
Torsdag 06. juni kl. 09. - 10.

The Eyes of Xingu

Hvordan er skogkommunikatørenes øyne i stand til å tolke levemåten til folkene i Xingu?

Som tittelen antyder, er utstillingen en invitasjon til Xingu+ kommunikatørenes visuelle tolkninger av sin levemåte, problemene de står overfor og hvordan de organiserer seg for å møte trusler mot sine rettigheter. Bildene viser bekymringene og gleden som oppstår i kommunikatørenes forhold til sine lokalsamfunn.

Xingu+ kommunikatørenes blikk strekker seg utover det samfunnet rundt dem ser. Perspektivet deres er bredere og legger vekt på forholdet mellom et godt liv og beskyttelse av sine landområder.

Utstillingen inviterer også til refleksjon over hvordan disse visuelle tolkningene kan oppmuntre nye generasjoner av skogskommunikatører til å ta bilder basert på xinguansk tenkning.

The Eyes of Xingu er kuratert av Kujaesãge Kaiabi og Xingu+ kommunikatørene.

Kommunikatørene samlet i Sao Paulo, Brasil i april 2024. Foto: ISA

Xingu+ kommunikatørene

Xingu+ kommunikatørene er et nettverk av unge voksne fra urfolksamfunn og tradisjonelle skogsamfunn i Xingu. De bruker medier og medieteknologi for å overvåke og bekjempe avskoging og trusler mot deres rettigheter og landområder. Informasjon og medier deles mellom medlemmene i nettverket for å styrke samarbeidet mellom de ulike folkene i Xingu.

Kommunikatørene er en del av Xingu+-nettverket, en allianse av urfolks- og skogfolksorganisasjoner og eksterne allierte som arbeider for å bevare natur og menneskerettigheter i Xingu.

The Eyes of Xingu samler fotografier av åtte kommunikatører fra følgende regioner i Xingu: urfolksterritoriene Kayapó, Wawi, Menkragnoti, Paquiçamba, Xingu og Cachoeira Seca.

XINGU: Landsbyen Tuba Tuba ved Xingu-elven i Brasil, bebodd av urfolket Yudjá. Photo: Guaíra Maia / ISA

Om Xingu

Verneområdet Xingu ligger i de brasilianske delstatene Pará og Mato Grosso og er hjemmet til hundrevis av familier fra tradisjonelle skogsamfunn og 26 forskjellige urfolksgrupper.

Det begynte med opprettelsen av et stort urfolksterritorium i 1961. Siden har flere skogfolk fått anerkjent sine landrettigheter, og ytterligere områder er blitt vernet for å beskytte naturmangfold og økosystemer. Bakteppet for opprettelsen av verneområdene var økende bosetting utenfra, ulovlig utnyttelse av naturressurser og landtvister.

I dag dekker verneområdet Xingu et område nesten like stort som Belgia (28.000 km2) og omfatter 21 urfolksterritorier og ni andre beskyttede områder. Xingu er fortsatt en øy av skoger og elver i et område som i økende grad trues av avskoging og forurensning fra kveg- og soyaindustrien.

Stå sammen med urfolk og redd regnskogen