Testamentariske gaver

En testamentarisk gave til Regnskogfondet er å gi en del av din arv til framtidige generasjoner gjennom å bevare den livsviktige regnskogen.

Du kan la en av dine hjertesaker få en del av arven etter deg når du en dag er borte. Ditt engasjement og ønske om å bidra må nedskrives i ditt testamente. Da er du også trygg på at arven etter deg forvaltes slik du ønsker det.

Dersom du ønsker å testamentere en sum til bevaring av jordas regnskog, vil Regnskogfondet forvalte din gave på best mulig måte. Du kan være trygg på at gaven vil gjøre stor nytte for seg i kampen for å beskytte regnskogen, og redde livsgrunnlaget til de millioner av mennesker og dyr som er avhengige av den. Sammen kjemper vi for at den fantastiske skogen skal bevares for generasjoner framover.

For å sette opp et gyldig testement er det noen formelle krav som må være oppfylt. Bruker du vår samarbeidspartner Arv.no er du sikker på at de formelle kravene er ivaretatt.

Opprett testament hos Arv.no

Dersom du har noen spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på telefon eller epost.

Hvorfor skrive testament?

Og hvordan fungerer Arv.no?

Formelle krav til testament

  • Testamentet må være skriftlig og det må komme tydelig fram at det er et testament.
  • Testamentet må undertegnes av deg med to vitner er tilstede. Testamentsvitnene må skrive under på at du undertegner testamentet av fri vilje og at du er ved full sans og samling.
  • Vitner må være 18 år og myndige.
  • Vitnene eller vitnenes familie må ikke være tilgodesett i testamentet.
  • Vitnene må ikke ha et tjenesteforhold hos en person eller institusjon/organisasjon som er tilgodesett i testamentet.
  • Testamentet må være datert. Finnes det flere testamenter med motstridende innhold, legges det nyeste testamentet til grunn.