Seier for urfolk og regnskogen i Peru: Oljeselskap trekker seg ut av omstridt område

Det chilenske oljeselskapet GeoPark har skrinlagt planene om oljeutvinning i oljeblokk 64 i peruansk Amazonas etter langvarig press fra Wampis- og Achuarfolket med støtte fra Regnskogfondet.

Representanter for Achuarfolket demonstrerer foran GeoParks hovedkvarter i Santiago de Chile i forbindelse med oljeselskapets aksjonærmøte i 2019. Foto: IIDS.

Oljeselskapet var blitt tildelt lisens på denne blokken, nordvest i peruansk Amazonas, uten at urfolkene som bor der var blitt forhåndskonsultert slik Peru er forpliktet til etter loven.

GeoParks sorti fra peruansk Amazonas er en seier for urfolksrettigheter og for vern av regnskogen i området. Regnskogfondet har støttet urfolkenes kamp med økonomiske midler og strategisk påvirkning.

Oljeblokk 64 utgjør 7615 kvadratkilometer regnskog i det vestlige Amazonas og omfatter store deler av urfolksterritoriene til Wampis- og Achuarfolket. Urfolksgruppene har kjempet mot GeoPark siden 2014 da selskapet ble tildelt blokken av peruanske myndigheter. Økosystemet her har verdens rikeste artsmangfold.

Skadelig oljevirksomhet

Oljeutvinning i det vestlige Amazonas har ført til forurensning fra lekkasjer, degradering av regnskog, helseproblemer for urfolk og arbeidere utenfra som bringer med seg kriminalitet og sykdom. Beslutninger tas uten forankring i lokalsamfunnet og verdiene fra oljen kommer heller ikke urfolk til gode i form av helsetjenester, utdanning og infrastruktur.

Det er påvist giftstoffer som blant annet bly og kvikksølv i vannet rundt oljeriggene, og blodprøver tatt av Achuarfolket i et annet elveløp hvor det har foregått oljeutvinning over mange år viser høyere verdier av tungmetaller enn det som er normalt.

Oljesøl ved rørledninger i regnskog

Oljesøl i regionen Loreto i Peru. Lekkasjer fra oljeledninger forurenser regnskogen. Foto: Stefan Kistler/ Regnskogfondet

Støtten til urfolk fortsetter

Midlene som har vært brukt i den langvarige kampanjen mot GeoPark inkluderer søksmål, synlighetskampanjer og politisk påvirkning av myndigheter og investorer.

Wampisnasjonen tok i mai i år ut søksmål mot selskapet for å ha spredd coronasmitte på deres territorier. Oljefondet trakk i fjor sin investering i GeoPark som et resultat av Regnskogfondets påvirkningsarbeid.

Nå som GeoPark har trukket seg fra blokk 64 følges det spent med på hva det statlige oljeselskapet Petroperu og myndighetene vil foreta seg i denne saken. Vil man la et nytt oljeselskap prøve seg eller blir oljevirksomheten i dette sårbare området lagt ned? 

–  Det at GeoPark trekker seg fra blokk 64 er en stor seier for Regnskogfondet og våre partnere i Peru. Seieren er spesielt viktig for Achuar- og Wampisfolket som har stått sammen i kampen mot oljeutvinning på deres territorier, sier Thomas Johansen som er leder for Regnskogfondets Peru- og Colombiaprogram. 

En ung man fra Achuarfolket følger intenst med på et folkemøte. Foto: Thomas Johansen/Regnskogfondet

Han advarer samtidig om at kampen ikke er over med dette.

– Blokk 64 eksisterer fortsatt, og peruanske myndigheter vil ønske å få et nytt oljeselskap til å interessere seg for den. Vi vil fortsette støtten til Achuarfolket som har tatt opp dette i rettsvesenet, noe vi vi håper vil føre til at selve blokken kan bli erklært ugyldig. Det at både GeoPark og andre selskaper før dem har gitt opp blokk 64 etter sterk motstand og store økonomiske tap er uansett et sterkt signal til eventuelle interessenter om at denne oljeblokken er en meget dårlig investering for dem.

Regnskogfondet jobber for urfolks rettigheter i peruansk Amazonas. Sikrer vi urfolks rettigheter til sine territorier i Peru, sikrer vi også regnskogen.

Støtten fra våre regnskogvoktere har vært viktig i denne saken.


Mann holder opp blad med oljesøl på

Oljesøl i peruansk Amazonas. Foto: Siri Damman/Regnskogfondet

Vær med og vokt regnskogen i Peru!

Bli regnskogvokter her