Seier for urfolk og regnskogen i Peru: Oljeselskap trekker seg ut av omstridt område.

Det chilenske oljeselskapet GeoPark har skrinlagt planene om oljeutvinning i oljeblokk 64 i peruansk Amazonas etter langvarig press fra Wampis- og Achuarfolk med støtte fra Regnskogfondet.

Representanter for Achuarfolket demonstrerer foran GeoParks hovedkvarter i Santiago de Chile i forbindelse med oljeselskapets aksjonærmøte i 2019. Foto: IIDS

GeoPark ble tildelt lisens på denne blokken uten at urfolkene som bor der var blitt forhåndskonsultert slik Peru er forpliktet til etter loven. GeoParks sorti fra peruansk Amazonas er en seier for urfolksrettigheter og for vern av regnskogen i området. Regnskogfondet har støttet urfolkenes kamp med økonomiske midler og strategisk påvirkning.

Oljeblokk 64 ligger i det nordvestre Peru og utgjør 761.501 hektar med regnskog. Den omfatter store deler av urfolksterritoriene til Wampis og Achuarfolket, som har kjempet mot Geopark siden 2014 da selskapet ble tildelt blokken av peruanske myndigheter.

Oljeblokken er en del av et større område med et enormt artsmangfold og er flere urfolks tradisjonelle territorium. Det ligger store oljeforekomster under bakken her, og området lokker til seg internasjonale investorer.

Oljesøl ved rørledninger i regnskog

Oljeutvinning fører ofte til lekkasjer som forurenser regnskogen i Peru, her fra en annen oljekonsesjon i Loretoprovinsen. Foto: Stefan Kistler

Oljeutvinning i det vestlige Amazonas har ført til forurensning fra lekkasjer, degradering av regnskog, helseproblemer for urfolk og arbeidere utenifra som bringer med seg kriminalitet og sykdom. Beslutninger tas uten forankring i lokalsamfunnet og verdiene fra oljen kommer heller ikke urfolk til gode i form av helsetjenester, utdanning og infrastruktur.

Det er påvist giftstoffer som blant annet bly og kvikksølv i vannet rundt oljeriggene, og blodprøver tatt av Achuarfolket i et annet område hvor det har foregått oljeutvinning over mange år viser høyere verdier av tungmetaller enn det som er normalt.

Mann holder opp blad med oljesøl på

Oljelekkasjer forurenser regnskogen i Peru. Foto: Siri Damman/Regnskogfondet

Midlene som har vært brukt i kampanjen mot GeoPark inkluderer søksmål, synlighetskampanjer og politisk påvirkning av myndigheter og investorer. Wampisnasjonen tok i mai i år ut søksmål mot selskapet for å ha spredd koronasmitte på deres områder. Oljefondet trakk i fjor sin investering i GeoPark som et resultat av Regnskogfondets påvirkningsarbeid.

Nå som GeoPark har trukket seg fra område 64 følges det spent med på hva det statlige oljeselskapet Petroperu og myndighetene vil foreta seg i denne saken. Vil man la et nytt oljeselskap prøve seg eller blir oljevirksomheten i dette sårbare området lagt ned?

Regnskogfondet fortsetter vår støtte til Perus urfolk for å sikre deres rettigheter og kontroll over deres landområder i et sammenhengende område på ca 90.000 kvadratkilometer. Verner vi om urfolks rettigheter og sikrer dem bestemmelsesrett over sine landområder er erfaringen at regnskogen blir stående.