– Skogen er vår mor

- Vi regner det store dyrene i skogen som våre forfedre, så å jakte på disse er forbudt, sier Innocent Ntakobanjira Bisimwa som er født og oppvokst i regnskogen.

Av Cecilie Klem og Kirsti Ellefsen/Felix Media.

– Det finnes mange fortellinger om skogen, dyrene som lever der og mangfoldet. De har blitt fortalt fra generasjon til generasjon, og som barn fikk vi selv oppleve disse historiene i virkeligheten, sier Innocent Ntakobanjira Bisimwa.

39-åringen kommer fra en folkegruppe som har levd av og med skogen i Sør-Kivu-distriktet som ligger øst i Den demokratiske republikken Kongo. I dag er han gift, har to døtre og jobber som forsvarsadvokat. Men regnskogen har og har hatt en viktig plass i livet hans.

Innocent tilbrakte barndommen i regnskogen. Den har vært lekeplass, læringsarena og familiens spiskammer. Her lærte de om jakt og sanking, om spiselige planter, om å hente ut honning og om medisinplanter som er viktige for folket i regnskogen.

KJEMPER FOR URFOLK: Innocent med en gruppe Batwafolk. Foto: Regnskogfondet

Batwa

Batwa er en gruppebetegnelse for urfolk som tradisjonelt lever som jegere og sankere i regnskogene i Kongobassenget. Mange batwafolk i DR. Kongo og Uganda har blitt tvunget til å flytte fra sine tradisjonelle regnskoger etter at regnskogene fikk status som nasjonalparker. De blir ofte diskriminert av majoritetsbefolkningen i landene der de bor, de utsettes for overgrep, og de nektes grunnleggende menneskerettigheter. På bildet ser du aktivister fra batwafolket i DR Kongo. Foto: Regnskogfondet. Kilde: minorityrights.org

Forfedrenes fortellinger

Men det er ikke bare kunnskap om jakt og sanking som har blitt overført mellom generasjonene. Det har også bevisstheten om hvor viktig det er å bevare regnskogen og alt som lever der.

- Vi regner de store dyrene i skogen som våre forferder, gorillaene, sjimpansene, elefantene, så å jakte på disse er forbudt og vil føre til forbannelse fra forfedrene.

-Skogen har også hellige steder og områder forteller han. Hellige elver med fisk som ikke skal fiskes, hellige planter og trær som ikke skal hugges, og til og med trær og grener som har falt ned regnes som hellige og kan ikke sankes og brukes som ved.

Innocent og urfolkene levde av og med naturen. Respekten for livet i regnskogen lå i blodet. Men den virkeligheten Innocent opplever i dag er en helt annen enn den bekymringsfrie barndommen i regnskogen. Respekten og varsomheten er truet av grådighet, mener han.

ARTSRIK: Regnskogen i Itombwe - et vakkert og kupert område i Sør-Kivu. Skogen er spesielt artsrik, og her finnes sjeldne tresorter, tropiske fugler og noen av verdens siste gjenlevende fjellgorillaer. Foto: Riccardo Pravettoni

Jobber i dag for urfolks rettigheter

Som advokat har Innocent jobbet med urfolks rettigheter i et drøyt tiår nå. Det er en farlig jobb. Han har mottatt trusler etter å ha bidratt til sjokkerende avsløringer om drap, voldtekt og fordrivelse av Batwa-urfolk i nasjonalparken Kahuzi-Biega i Kongo. Akkurat nå lever Innocent i frykt. Tre ganger tidligere har han vært utsatt for så alvorlige trusler at han har måttet forlate kone og hjem og leve i skjul.

– Atmosfæren etter avsløringene er akkurat nå veldig intens og de som nevnes i forbindelse med avsløringene, som meg, lever med trusler og er redde, sier han.

Avsløringene om de grove voldshandlingene i naturreservatet Kahuzi-Biega kom i begynnelsen av april 2022. I en rapport laget av organisasjonen Minority Rights Group International dokumenteres overgrep, drap og mordbrannforsøk utført av skogvoktere i samarbeid med kongolesiske soldater i nasjonalparken. Innocent Ntakobanjira Bisimwa er nevnt som en av kildene til opplysningene i rapporten.

I FELT: Innocent Bisimwa opptatt med feltarbeid i Øst-Kongo. Han jobber for Batwa-urfolkets rettigheter og interesser.

Vokste opp med respekt for naturen

Da Innocent var barn, kjente de ikke til problemer som utnytting av regnskogen, global oppvarming og det han mener er en politikk som tvinger urfolk til å flytte fra regnskogen.

Å vokse opp i regnskogen slik innocent har gjort betyr å vokse opp uten skole, uten butikker og uten tekniske apparater. Ingen hadde fotoapparater, så han har ingen bilder fra barndommen. Men minner har Innocent mange av. Og de er først og fremst gode.

Den aller største utfordringen for bevaring av regnskog er myndighetenes manglende vilje til å anerkjenne urfolkenes rolle i beskyttelsen av skogen, mener Innocent.

– Det fører til skogødeleggelse, etablering av gruvevirksomhet, industri og hogst som rammer lokalbefolkningen og lokalsamfunnene.

Motivert av et raseri

Forsvarsadvokaten og urfolksforkjemperen jobber for Batwa-urfolkets rettigheter og interesser. De har gradvis blitt fordrevet fra Kahuzi-Biega naturpark i Sør-Kivu-distriktet øst i Den demokratiske republikken Kongo. Regnskogfondet har finansiert og støttet arbeidet hans hele tiden.

Motivasjonen for å jobbe på tross av trusler og maktovergrep, er det raseriet han kjente etter å ha sett, på nært hold, hvordan fordrivelsen fra nasjonalparken skapte lidelse og håpløshet blant batwaene.

– På landsbygda i Afrika handler overlevelse om å ha eiendom. Det avgjør om du har tilgang til et sted å bo, mat, vann, helsehjelp og muligheten til å praktisere religion og opprettholde kultur. Da batwaene ble eiendomsløse ble de også fratatt disse grunnleggende rettighetene. De har verken tilgang til helsehjelp, utdannelse eller arbeid. I tillegg blir de diskriminert, forteller Innocent.

SULTEN: En sjelden fjellgorilla midt i måltidet. Fjellgorillaene bor i de fjellrike regnskogene i Øst-Kongo og i nabolandene Rwanda og Uganda. Foto: Thomas Marent

«Det er vanskelig å forandre tankegangen til mennesker som har sett forfedrene sine diskriminere og undertrykke.»

Innocent Ntakobanjira Bisimwa, Advokat og teknisk rådgiver i ERND, Den demokratiske republikken Kongo

Inngrodde holdninger

Et av Innocents arbeidssteder er lagmannsretten i Bukavu, hvor han fører saker på vegne av representanter for urfolket batwaene. Bukavu ligger helt øst i Kongo, nær grensen til Rwanda. Han er i tillegg rådgiver i organisasjonen ERND, Institutt for klima, naturressurser og utvikling, og jobber for Den afrikanske kommisjonen for menneske- og folkerettigheter. Der bistår han først og fremst i arbeidet med et søksmål mot den kongolesiske staten på vegne av Batwa-folket. Søksmålet handler om fordrivelsen av batwaene fra deres tradisjonelle landområder i perioden 1975 til 1985.

– Det er vanskelig å forandre tankegangen til mennesker som har sett forfedrene sine diskriminere og undertrykke et folk som fortsatt er marginalisert og som blir sett på som mindreverdig. Målet vårt er å få dem til å forstå at alle mennesker er født frie og med like rettigheter.

Bestemmelsene blir ikke fulgt

Innocent forklarer at Den demokratiske republikken Kongo har både nasjonale og regionale lovtekster som beskytter urfolk og lokalsamfunn, men at bestemmelsene ikke blir satt ut i livet.

– Urfolks eiendom blir fortsatt ekspropriert, stjålet og beslaglagt. Mange blir manipulert til å gi fra seg eiendom frivillig fordi de blir lovet jobber i bytte mot landområder. Noen blir lurt til å tro at de skal få et nytt hus, forteller han.

Prøver å spre kunnskap for endring

Klientene og deres støttespillere jobber aktivt med sine egne saker, sammen med advokater og saksbehandlere. På den måten spres kunnskapen om hvordan systemet virker og hvordan man hevder rettighetene sine.

– Vi bygger kunnskap og øker kapasiteten til alle de vi treffer som måtte ha kapasitet til å påvirke sine lokalsamfunn og skape endring. I århundre har vi urfolk levd i pakt med naturen, og det har vært et godt samboerskap. Nå ser vi at regnskogen er i ferd med å forsvinne.

Innocent Ntakobanjira Bisimwa

ALDER: 39 år

KOMMER FRA: Fjellprovinsen Sør Kivu, Den demokratiske republikken Kongo

YRKE: Advokat og teknisk rådgiver i ERND

SIVIL STATUS: Gift, to døtre

Regnskogens biomangfold er livsviktig

Les mer om hvorfor