Regnskogen koker av spennende liv. Du kan gjøre en forskjell! Bli med og beskytte den.

Ingen regnskog, intet liv. Vær med å bevare den. Bli Regnskogvokter i dag.

Regnskogen har eksistert i over 60 millioner år. Den er hjemmet til opptil 80 prosent av alle dyr og planter på landjorden!

Hvor kult er ikke det?!


Regnskogen koker av spennende liv. Alle disse dyrene og plantene er avhengige av store uberørte leveområder. Du kan gjøre en forskjell! Nå kan du være med på å beskytte dette så regnskogen fortsatt rocker, danser, flørter og bråker.

Ikke nok med det. Regnskogen lager sitt eget regn, og styrer nedbørsmønstre langt utenfor sitt eget område. Dette er avgjørende for vår matsikkerhet. Regnskogen er også et gigantisk karbonfangst- og lagringsanlegg. Den lagrer minst 1000 milliarder tonn CO2. Dette tilsvarer Norges totale utslipp i 24.000 år!

Alt dette kan du bidra til at fortsetter!!! Sammen kan vi redde regnskog for dyrene, plantene, menneskene som bor i regnskogen, og ikke minst for klimaet på kloden vår!

Forsvinner regnskogen, vil det forandre planeten og livet slik vi kjenner det! - Vær en del av løsningen.

Ikke gi opp, gi her! Redd regnskog. Bli Regnskogvokter i dag.

Sammen gjør vi en viktig forskjell!

Regnskogfondet bidrar direkte til beskyttelse av totalt 720.000 kvadratkilometer regnskog. Det tilsvarer et område på størrelse med Norge og Sverige til sammen. Sammen med deg, kan vi beskytte enda mer! Ikke nok med det, spart CO2-utslipp fra områder som nå blir reddet, tilsvarer 1,5 ganger Norges årlige utslipp! Vær en del av løsningen. Bli Regnskogvokter!

Din støtte til Regnskogfondet bidrar til:

  • å beskytte verdens eldste og rikeste økosystem på landjorden– hjemmet til utallige plante- og dyrearter.
  • å minske etterspørselen etter råvarer fra ulovlig avskogede områder.
  • å sette press på politikere og bedrifter for å stoppe ulovlig avskoging.
  • å bevare regnskog - naturens egen karbonlagringsteknologi og en kritisk brikke i kampen mot katastrofale klimaendringer

Slik bruker vi pengene

Fotos: Thomas Marent