Er vi generasjonen som redder apene?

Når regnskogen forsvinner, forsvinner samtidig hjemmet til millioner av dyrearter. Redder vi regnskogen, redder vi dyrene!

Vil du vite mer? Scroll ned!

Aper i regnskogen er truet. Tap av deres naturlige leveområder kan være katastrofalt for disse artene. Mange av leveområdene er borte, og mange av de leveområdene apene har igjen har blir splittet opp. Dette gjør det vanskelig for dem å finne mat, ly og å sikre sine territorier. Det truer i tillegg disse apenes mulighet til formering.

Foto:Thomas Marent

Den største trusselen for apene i regnskogen er at regnskogen hugges og brennes for å lage plass til landbruk, gruvedrift, infrastrukturutvikling og byutvikling i tillegg til hogging av ettertrakt tømmer som teak og mahogni.

Foto: Björn Vaughn | BPI | STO

Global oppvarming og klimaendringer har også alvorlige konsekvenser for regnskogens økosystemer, noe som igjen påvirker apene som lever der. Endringer i temperatur og nedbørsmønstre kan påvirke tilgjengeligheten av mat og leveområder for disse dyrene.

Foto:Thomas Marent

Vi mennesker blir utsatt for dødelige epidemier som kommer fra smitte fra dyr. Men dette går også motsatt vei. Sykdommer fra oss mennesker kan bli overført til aper fordi de er så nært beslektet med oss mennesker. Disse sykdommene kan spre seg raskt i apepopulasjoner og forårsake stor dødelighet.

Foto: Thomas Marent

Hvert sjette sekund forsvinner regnskog tilsvarende en fotballbane – for at vi skal få kjøtt, soya, palmeolje og tømmer.

Foto: Kamikiá Kisêdjê

La oss være generasjonen som setter en stopper for det.

Foto: Alexis Huguet

For naturen er ikke avhengig av oss, men vi er avhengige av naturen.

Samtidig er vi mennesker på full fart til å ødelegge livsgrunnlaget vårt, naturen. Men dette kan vi snu, for krisen er menneskeskapt, og du kan gjøre en forskjell!

Foto: Thomas Marent

WWFs rapport om naturens tilstand, Living Planet, viser at verdens dyrebestander har blitt redusert med alarmerende 69% siden 1970! En million arter står i fare for å dø ut de neste tiårene som følge av naturødeleggelse og klimaendringer. Dette skjer i et tempo vi tidligere ikke har sett maken til – opptil 1000 ganger raskere enn i førindustriell tid. Hovedårsaken er nedbygging av villmark. Den gode nyheten er at dette kan vi snu, for dette er en menneskeskapt krise, og du kan gjøre en forskjell! Vi kan redde arter i regnskogen.

Det viktigste vi kan gjøre for å beskytte både mennesker og dyr mot sykdommer som overføres, er at dyrene får beholde sine store habitater, og at det er lite kontakt mellom mennesker og dyr. Foto: Thomas Marent

Vil du være med å redde hjemmet til millioner av dyrearter?

Bli med å gjør en forskjell! Bli regnskogvokter, vær med å redde den unike skogen.

Lite betyr mye. Du kan bidra til å gjøre en forskjell.

Gi en gave100 kroner = Bevarer 20 trær i ett år20 trær tilsvarer det årlige CO2-utslippet til 3 nordmenn

250 kroner pr måned =Bevarer 600 trær i ett år

600 trær tilsvarer det årlige utslippet til 105 nordmenn.

Verdens regnskoger er et skattkammer! Inntil 80 % av landjordas dyre- og plantearter lever her. I regnskogen finner du alt fra elefanter, tigre, aper i alle størrelser og fasonger, og helt ned til den minste maur. Alle er like viktige i dette enorme og fantastiske økosystemet. Mange av artene i regnskogen trenger store sammenhengende leveområder for å overleve. Sammen kan vi redde hjemmet deres, og bidra til at de ikke havner på den stadig voksende listen over utryddede arter.

Redder vi regnskogen, er vi langt på vei mot en løsning på naturkrisen.

Redd regnskogen, redd verden!