Avtale ble stoppet i 2021:

Norge og Indonesia enige om ny regnskogssamarbeid

Verdens tredje største regnskogland forsterker innsatsen mot avskoging ved hjelp av norske midler.

Av Simen Faaberg.

Den 12. september offentliggjorde regjeringen at Indonesia og Norge inngår en ny regnskogavtale.

– Dette er svært gode nyheter for regnskogen. Det er viktig at Indonesia belønnes for deres imponerende arbeid for å redusere avskogingen, og den norske støtten vil forsterke innsatsen, sier Tørris Jæger, generalsekretær i Regnskogfondet.

Avskogingen ned med 90 %

Indonesia er verdens tredje største regnskogland, men opp gjennom årene har store deler av regnskogen har måttet vike for palmeoljeplantasjer. Indonesiske myndigheter tok grep, og avskogingen har blitt redusert med hele 90 prosent fra 2014/15 til 2019/20.

Beregningene for de to siste årene er ikke ferdigstilt, men er forventet å bekrefte den positive utviklingen. Landet har lenge mottatt midler fra Norge for å støtte avskogingsarbeidet, men Indonesia valgte i 2021 å avslutte samarbeidet på grunn av uenigheter om avtalens betingelser.

Forsterker innsatsen

Nå kan det norske klima- og skogdepartementet annonsere at samarbeidet er reetablert. I følge generalsekretær Jæger er det et viktig steg framover i den globale kampen mot klimaendringer og masseutryddelse.

– Under fjorårets klimatoppmøte i Glasgow ble det fremmet store og viktige løfter om økt innsats for regnskogen. At et av de største regnskoglandene nå viser vilje til forsterket innsats er kanskje den viktigste oppfølgingen av det som ble lovet i Glasgow, sier han.

Norske myndigheter er også godt fornøyd med at Indonesia nå kan forsterke sin innsats mot avskogingen.

– Indonesia er en verdensleder i å redusere avskoging. Dette utgjør et av de fremste resultatene i det globale klimaarbeidet siden Parisavtalen ble inngått i 2015, sier utenriksminister Barth Eide i en pressemelding.

–Vi er stolte av å inngå et nytt partnerskap for å støtte Indonesias imponerende resultater og ambisiøse planer, sier han videre.

Vil gjøre skogen til «støvsuger»

Indonesia har satt seg som mål å gå fra å være en utslippsversting til å bli en viktig «CO₂-støvsuger». Det skal de gjøre ved å redusere avskogingen. Samtidig vil de restaurere ødelagte områder med torvmyr, regnskog og mangroveskoger.

På sikt er målet at skogene skal suge opp 140 millioner tonn mer klimagasser enn de slipper ut hvert år. Det omtrent tre ganger så mye som Norges årlige utslipp.

Dersom de lykkes, vil dette medføre årlige utbetalinger fra Norge. Bistanden er imidlertid resultatbasert, noe som betyr at resultater må oppnås og bekreftes av en uavhengig tredjepart før utbetalingen skjer.

Skogåret 2016/2017 er allerede verifisert, noe som fører til en utbetaling på i alt 56 millioner dollar, om lag 550 millioner kroner, til Indonesia Environment Fund.

Styrking av lokalsamfunn

Jæger i Regnskogfondet mener avtalen som nå er utarbeidet gir gode forutsetninger for at norske midler vil bli brukt på mest mulig effektivt vis for å verne regnskogen.

– Det er gode nyheter at det er Indonesias miljøfond som vil motta støtten fra Norge, fordi fondet prioriterer å styrke lokalsamfunn slik at de kan lede an i miljøvennlig skogforvaltning, sier han.


Klima- og miljøminister Espen Barth Eide signerte avtalen sammen med Indonesias miljø- og skogminister Siti Nurbaya Bakar i Indonesias hovedstad Jakarta 12. september 2022. Foto: Biro Humas KLHK

Kilde: Aftenposten Finansavisen Klima- og miljødepartementet

For mer informasjon:

Tørris Jæger

Generalsekretær
(+47) 476 55 132
toerris@rainforest.no

Anders Haug Larsen

Direktør for internasjonal påvirkning
(+47) 932 17 626
andershl@rainforest.no