Regnskogfondet inngår samarbeid med Street Art Oslo

Verdens regnskogdag markeres under Løkka-Lykke gatekunstfest 2023

I anledning Verdens regnskogsdag 22. juni 2023 produseres det et veggmaleri under kunstfestivalen Løkka-Lykke gatekunstfest for å markere dagen og betydningen av regnskogen for oss alle. Det vil også arrangeres ulike gratis formidlingsaktiviteter for publikum.

SAMARBEID: James Finucane i Street Art Oslo holder omvisning under Løkka-Lykke 2022. Her foran et verk av Eva Sjøvold. Foto: Christian Tandberg/Løkka-Lykke

Bærekraft i praksis

Hvert år i juni arrangeres Løkka-Lykke gatekunstfest etter initiativ fra Løkka Gårdeierforening og Street Art Oslo. Kunstfestivalen har fokus på sosial bærekraft, med særlig vekt på FNs bærekraftsmål 11. å skape bærekraftige byer og samfunn, og bærekraftsmål, 17. samarbeid for å nå målene.

Gatekunst- og graffiti fanger oppmerksomheten til et bredt publikum, og mange opplever at kunst innenfor denne sjangeren angår dem, kanskje i større grad enn tradisjonelle kunstuttrykk. Det kreves verken forhåndskunnskap eller særskilt tilhørighet for å interagere med kunsten, og kanskje viktigst av alt - den er der folk er. I møtet mellom gatekunst og publikum oppstår det refleksjoner rundt temaer som ytringsfrihet, sivil (u)lydighet, tilhørighet, og vårt felles ansvar for omgivelsene vi deler, både lokalt og globalt. Regnskogsfondet og Street Art Oslo etablerer i forlengelsen av dette et kreativt samarbeid for å øke oppmerksomheten mot viktigheten av å bevare verdens regnskoger.

Årets regnskogskunstner

Øivin Horvei (f. 1977) er en tverrfaglig kunstner anerkjent for sine veggmalerier, foto, film, installasjoner, mixed media på papir og lerret, motoriserte skulpturer og publikasjoner. Under Oslos årlige kunstfestival Løkka-Lykke gatekunstfest 19.-25. juni, skal han lage et veggmaleri som tematiserer regnskogens betydning. Under produksjonen av dette, vil kunstneren der det er mulig ta i bruk fotokatalytisk maling, som har som egenskap at den bryter ned skadelige stoffer i luften.

Kunstneren Øivin Horvei

Workshops med regnskogtema

En av de største samlingene av forhistorisk kunst finnes i regnskogen i Amazonas. For mer enn 12 500 år siden lagde menneskene som levde da, vakre malerier og tegninger rett på bergveggene i skogen. Inspirert av denne kulturarven arrangeres det under Løkka-Lykke gatekunstfest workshops for barn og unge i samarbeid med Klimahuset/Naturhistorisk museum. Slik markeres Verdens regnskogsdag også i samskapende kreative prosesser, der publikum får lære om opprinnelsen av noen av våre tidligste metoder for vegg-kunst.

Bakgrunn for samarbeidet

Regnskogfondet anser Street Art Oslos arbeid med Løkka-Lykke gatekunstfest som et viktig bidrag til økt synlighet og oppmerksomhet rundt Regnskogfondets arbeide med å beskytte verdens regnskoger, biomangfold og menneskerettigheter. En av de viktigste årsakene til global temperaturøkning, er de store utslippene av klimagassen CO2 som følge av avskoging og forbrenning av fossile brensler. Regnskogene bremser disse klimaendringene. Som en del av vekstprosessen tar trær og andre vekster til seg og lagrer utslippene av CO2. Det er så effektivt at verdens skoger binder opp rundt en tredjedel av de globale CO2-utslippene. Ved å inngå partnerskap med Regnskogfondet, styrker Street Art Oslo sitt miljøengasjement på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Street Art Oslo vil utenom arrangementet Løkka-Lykke gatekunstfest, jevnlig bidra til å sette fokus på regnskogens betydning gjennom deres formidlingsarbeid med ukentlig guidete turer, skolebesøk og andre publikumsrettede aktiviteter gjennom hele året. Vi setter stor pris på det sterke engasjementet til Street Art Oslo og ser frem til et fruktbart partnerskap.