Marco Temporal

Nytt angrep mot urfolks rettigheter i Brasil kan få store konsekvenser

Lenge tilkjempede rettigheter for urfolk er nå under angrep i både kongressen og høyesterett i Brasil. Konsekvensene kan være katastrofale for urfolk, regnskogen og dermed det globale klimaet.

MOBILISERING: Det foregår nå en storstilt mobilisering både i Brasil og internasjonalt for at urfolks tilkjempede rettigheter ikke undergraves, og at den politisk sterke avskogingssektoren ikke får frie tøyler til å ta seg til rette i urfolksområder og ødelegge mer av regnskogen. Her fra Brasil. Foto: Shutterstock

Av Kristin Rødland Buick.

Slaget står om en lovfortolkning som sier at bare urfolk som oppholdt seg på sine opprinnelige landområder da Brasils grunnlov ble vedtatt i 1988, har rettigheter til disse områdene. Fortolkningen, kalt Marco Temporal, betyr tidsramme og tar ikke høyde for at mange urfolk var fordrevet fra områdene sine da grunnloven ble vedtatt. En slik tolkning vil derfor også kunne ha innvirkning på de områdene som er anerkjent og avmerket som urfolksterritorier i senere tid.

Et forslag om å gjøre denne fortolkningen juridisk bindende ble stemt gjennom i underhuset i kongressen tidligere i juni og skal opp til behandling i senatet snart. Parallelt med dette vurderer Høyesterett om fortolkningen er i strid med grunnloven.

- Dersom dette blir lov, vil det være det største tilbakeslaget for urfolksrettigheter i nyere tid, og setter bevaringen av regnskogen i Amazonas i fare. Ingen regnskogområder er så godt bevart som de urfolk forvalter. Nå står ikke bare Amazonas’ framtid, men også verdens klima på spill, sier Tørris Jæger, generalsekretær i Regnskogfondet.

Under den brutale epoken med militærdiktatur i Brasil (1964-1985) ble flere tusen urfolk drept i konflikter eller som følge av invasjoner og kontakt med omverdenen. Mange urfolkssamfunn ble tvangsflyttet fra sine forfedres landområder før grunnloven ble vedtatt i 1988, ofte på grunn av veibygging, avskoging, konflikter eller regjeringens politikk. Lovforslaget tar ikke hensyn til dette.

Stor mobilisering mot urfolksfiendtlige krefter i kongressen

Lula har gjort det til sitt politiske prosjekt å stanse avskoging og styrke rettighetene til landets mange urfolksgrupper, og har allerede startet avmerkingen av flere urfolksområder. Likevel er det knyttet stor bekymring til at det kontroversielle lovforslaget vedtas, ettersom Lula ikke har flertall i kongressen.

Marco Temporal er en del av lovforslag 2903, som også åpner urfolksterritorier for utbygging av veier og andre prosjekter uten konsultasjon til urfolksgrupper som er påvirket.

Det foregår nå en storstilt mobilisering både i Brasil og internasjonalt for at urfolks tilkjempede rettigheter ikke undergraves, og at den politisk sterke avskogingssektoren ikke får frie tøyler til å ta seg til rette i urfolksområder og ødelegge mer av regnskogen. Regnskogfondet er med i en internasjonal koalisjon av miljø og menneskerettighetsorganisasjoner som blant annet har bedt FNs spesialrapportør for menneskerettigheter om å engasjere seg i saken. Personligheter som Leonardo DiCaprio og Mark Ruffalo har vist sin støtte til kampen.

- Nå er det viktig at alle som har innflytelse i Brasil, bruker sin stemme for å forhindre at denne loven vedtas. Vi ber spesielt norske parlamentarikere om å aktivt ta kontakt med sine brasilianske motparter. Det er verdens største regnskog og deres voktere som står på spill.

Ellen Hestnes Ribeiro

Leder, Brasil-programmet
(+47) 402 81 386
ellenhr@rainforest.no

Redd regnskogen