COP27:

Lula på COP27: Vi trenger hverandre for å overleve, alene er vi sårbare.

Brasils påtroppende president Lula da Silva understreket behovet for økt lederskap for å kunne snu den globale oppvarmingen i sin tale på klimakonferansen COP27. Lula fremhevet at bevaring av Amazonas er en hovedprioritet for hans nye regjering. Prioriteringen inkluderer et mål om null avskoging innen 2030 og etablering av et nytt urfolksdepartement.

Av Hanne Brown og Kristin Rødland Buick.

– Dette er et historisk øyeblikk som gir håp i en kritisk tid for planeten. Vi ønsker Brasil velkommen tilbake som et foregangsland for miljøet. For at Brasil skal lykkes, oppfordrer vi statsoverhoder til å utnytte dette momentumet ved å støtte Lula i å reetablere miljøvernsinstitusjonene som ble vingeklippet under Bolsonaros regjering. Vi oppfordrer også investorer og bedriftsledere til å sørge for at de kutter sine koblinger til avskoging, sier Tørris Jæger, generalsekretær i Regnskogfondet.

I sin tale lovet Lula også at regjeringen hans vil reetablere institusjonene og overvåkingssystemene som er blitt ødelagt de siste årene.

Bolsonaro har de siste fire årene kuttet ned på støtten til landets miljøvernsinstitusjoner ved å redusere deres mandater og budsjetter - og ved å bytte ut ansatte. Dette har gått utover beskyttelsen av regnskogen og de som bor der.

Avskogingen har økt med 73 prosent i løpet av Bolsonaros første tre år i embetet. Mesteparten av denne avskogingen er ulovlig, drevet av gruvedrift, hogst og landbruksvirksomhet. Dette har i stor grad rammet befolkningen i urfolksterritoriene.

Urfolks rolle i skogvern vil anerkjennes fullt ut med et eget urfolksdepartement.

– Lula trenger økonomisk støtte for å trappe opp implementeringen av urfolks skogforvaltningsplaner. Disse planene, basert på utprøvde metoder for bærekraftig skogforvaltning, er allerede utarbeidet. Hvis de blir implementert, vil de beskytte verdifull regnskog på størrelse med Frankrike. Det er bare et spørsmål om å ha nok ressurser til å gjennomføre dem, sier Tørris Jæger.

Lula kan vente seg et utfordrende politisk klima hjemme i Brasil – I motsetning til de jublende folkemengdene som møtte han på COP27 i Egypt. For å lykkes med sitt politiske prosjekt, vil Lula trenge internasjonal støtte.

– Den gode nyheten er at de nasjonale institusjonene som jobber med å beskytte skogen og urfolksgruppene som bor der kan gjenoppbygges og styrkes. Med tilstrekkelige ressurser og mandater, er de avgjørende for å stoppe ødeleggelsene og volden mot urfolk. Vi må huske at selv om Lula vant valget, er situasjonen i skogen den samme. Volden mot urfolk er utålelig og må stoppes umiddelbart, sier Jæger.

Dario Kopenawa, som representerer Yanomami-folket og en av Regnskogfondets partnerorganisasjoner, er glad for at Lula er valgt:

– Valget av Lula var en seier for oss. Han har lovet null avskoging, å beskytte urbefolkningen og å fjerne ulovlige gullgravere fra vårt territorium. Han må holde ord. Yanomami-folket vil holde Lula ansvarlig for det han lovet under valgkampanjen.

Anders Haug Larsen

Direktør for internasjonal påvirkning
(+47) 932 17 626
andershl@rainforest.no

Redd regnskogen!