Kun en tredjedel av verdens regnskoger er intakte

Verdens første helhetlige oversikt over de tropiske regnskogene avslører at to tredjedeler av den opprinnelige regnskogen er borte eller skadet.

Det blir stadig mindre av dette på kloden: Store sammenhengene områder med intakt regnskog. Dette bildet er tatt i Peru. Foto: Wolter Silvera

Vi trenger din hjelp til å redde regnskogen!

Regnskogfondet lansererer nå den første rapporten i sitt slag, State of the Tropical Rainforest, i begynnelsen av et år der det skal holdes to møter som det knyttes store forventninger til: FNs klimatoppmøte i Glasgow og toppmøtet i Kunming i Kina, hvor målet er å inngå en stor internasjonal avtale for å beskytte naturen.

En av hensiktene med State of the Tropical Rainforest er å bidra inn mot disse møtene med oppdatert og presis dokumentasjon om hvor mye regnskog vi faktisk har igjen i verden. En slik helhetlig oversikt har aldri før vært laget. Snarere har det vært brukt mange ulike kilder som har gitt sprikende svar.

– Nå vet vi hvor mye tropisk regnskog vi har igjen i verden og tilstanden denne befinner seg i. Denne kunnskapen er avgjørende for å kunne skru opp innsatsen med å redde det som gjenstår. At nesten halvparten av verdens regnskoger er skadet er veldig dramatisk, sier Spesialrådgiver Anders Krogh i Regnskogfondet.

1/3 av den opprinnelige skogen er borte

Han er forfatteren av State of the Tropical Rainforest og har gjort den omfattende jobben med å samle inn data fra 73 regnskogsland gjennom databasen Global Forest Watch.

Resultatet er alarmerende: Opprinnelig var jorden dekket av 14,6 millioner kvadratkilometer tropisk regnskog. I dag er 34 prosent helt borte, 30 prosent er skadet og bare 36 prosent står igjen som intakt regnskog.

Av den gjenværende regnskogen på kloden er nesten halvparten (45 prosent) ødelagt.

– Den gode nyheten er at den intakte delen av regnskogen er like stor som halve Europa. Dessverre er resten av den gjenværende regnskogen enten svært skadet eller fragmentert, det vil si redusert til mange mindre biter med skogområder. Når vi vet at degradering er første skritt på veien mot avskoging, er det vel så viktig at vi klarer å restaurere den skadede skogen, sier Krogh.

De øverste diagrammene tar utgangspunkt i opprinnelig regnskogsdekke, mens det nederste tar utgangspunkt i nåværende regnskogsdekke.

Forskning viser at de tropiske regnskogene nærmer seg et vippepunkt hvor de ikke lenger er i stand til å utføre økosystemtjenester som å lagre karbon, produsere regn eller sikre tilgang på rent vann. Når dette vippepunktet er krysset vil store områder av skogene kollapse og gå over i en ny og tørrere tilstand. Dette vil være spesielt ødeleggende siden det vil komme i tillegg til den avskogingen menneskene står for.

I Amazonas er det tydelige tegn på at deler av skogen allerede har krysset vippepunktet, og er i ferd med å bli omgjort til savanner.

– Disse spesialiserte økosystemene lider under en kontinuerlig og målrettet ødeleggelse som skyldes vår umettelige appetitt på ressurser. Vi forventer at de kommende toppmøtene for klima og naturmangfold setter ambisiøse mål og vedtar effektive virkemidler for å beskytte de intakte tropiske regnskogene.

Noen få tjener seg søkkrike på avskoging

Menneskers utnyttelse av regnskogen strekker seg helt tilbake til kolonitidens mineralutvinning, tømmerhogst og store jernbaneprosjekter. På begynnelsen av 1900-tallet eksploderte etterspørselen etter gummi til en gryende bilindustri, og den økte med utbruddet av andre verdenskrig og den påfølgende ekspansjonen til flyindustrien.

Videre har det økende behovet for energi og drivstoff satt sine spor i regnskogen i form av gigantiske vannkraftverk og utallige oljeinstallasjoner.

Siden 2002 har verden mistet et regnskogsområde på størrelse med Frankrike.

I dag er avskogingen i hovedsak drevet fram av internasjonal handel med landbruksprodukter i tillegg til tømmer og mineralutvinning.

– Det er mye penger å tjene på avskoging, men det fyller lommene til en relativt liten gruppe mennesker og multinasjonale selskaper som opererer i land hvor myndighetene lar dette skje. Alle disse involverte partene setter sin egen personlige fortjeneste foran vårt globale klima og artsmangfold, sier Krogh.

Klimaendringer, enorme skogbranner og artsutryddelse har vært tydelige varsler om at vår moderne livsstil ikke er bærekraftig. Og det siste året har naturen kanskje sendt sitt tydeligste signal noensinne.

– Massiv avskoging skader den naturlige barrieren vi har mot virus og setter hele verden i fare for at nye patogener vil spre seg fra dyr til mennesker. Etter ett år med det som har vært en av de dødeligste og mest traumatiske globale hendelsene i menneskenes nyere historie, bør resultatet av Covid-19 være at regnskogsbevaring blir satt på toppen av agendaen til alle beslutningstakere og verdensledere for å hindre utbrudd av nye pandemier i framtida, sier Krogh.

Last ned State of the Tropical Rainforest her

Stopp avskogingen!

Kontakt

Anders Krogh

Spesialrådgiver, politikk
(+47) 411 40 674
anders@rainforest.no