Klimatoppmøtet COP27 i Egypt:

Nytt partnerskap skal sørge for å nå målene om nullavskoging

Nyetablerte Forest and Climate Leaders’ Partnership vil samle regnskog- og giverland i en slagkraftig allianse som kan levere på løftene om å stanse avskogingen innen 2030. Samtidig viser landbruksindustrien manglende vilje til å holde avskogingsløftene sine.

Under klimaforhandlingene som nå foregår i Egypt har flere land gått sammen om å danne alliansen Forest and Climate Leaders’ Partnership. Målet er å skape et samarbeid mellom både regnskog- og donorland som kan skape fortgang i å levere på forpliktelsene om å stoppe ødeleggelsen av regnskog.

Anders Haug Larsen, leder for internasjonal påvirkning i Regnskogfondet, mener kunngjøringen er et godt tegn.

– Vi ser nå et momentum vi ikke har sett tidligere for bedre beskyttelse av regnskogen. 140 land har forpliktet seg til å stanse tap av skog, det kommer løfter om mer finansiering til skogbevaring og vi ser en økt politisk vilje i regnskogland til å få bukt med avskoging. Denne sårt tiltrengte viljen til å redde de gjenværende regnskogene er flott, men skal vi lykkes må vi flytte oss fra løfter og allianser til konkret handling, sier han.

På klimatoppmøtet i fjor lovet verdenssamfunnet å stanse og reversere ødeleggelsen av verdens regnskoger innen 2030. Men til tross for de høytidelige løftene, har det vært lite konkret handling å spore.

Haug Larsen håper at det nye partnerskapet kan gjøre det vanskeligere å sno seg unna regnskogforpliktelser.

– Forest and Climate Leaders’ Partnership må sørge for at den nye samarbeidsplattformen for internasjonale forpliktelser ikke blir et verktøy for å skjule mangelen på konkret handling. En første oppgave for partnerskapet er å sørge for at store landbruksbedrifter stopper avskogingen umiddelbart
, sier han.

Halvhjertede donorambisjoner

På klimatoppmøtet i Glasgow i fjor lanserte donorer også en plan om å trappe opp støtten til urfolk og lokalsamfunn i kampen for å bevare regnskog. En ny rapport som har sett på på oppfølgingen av dette donorløftet har funnet at de fleste donorer på papiret har klart å oppfylle sine finansielle mål – men at dette dreier seg mer om svakheter i den opprinnelige avtalen framfor en helhjertet innsats fra donorene sin side.

– Selv om det er bra å se at donorene møter forpliktelsene sine, viser rapporten deres at de allerede hadde nådd nivået på årlig finansiering da løftet ble gitt. Dette gjør det veldig tydelig at løftene ikke var ambisiøse nok i utgangspunktet, og at finansieringen må oppskaleres i tråd med behovet, sier Anders Haug Larsen, leder for internasjonal påvirkning i Regnskogfondet.

– Det er umulig å løse klimakrisen uten å beskytte regnskogen. Somlingen innenfor regnskogvern er frustrerende. Vi foreslår derfor at verdens ledere, investorer og bedriftseiere opplever den dramatiske tilstanden til regnskogen på nært hold for å selv vurdere hva de har oppnådd siden COP26 i Glasgow, sier Haug Larsen.

Kontakt:

Anders Haug Larsen

Direktør for internasjonal påvirkning
(+47) 932 17 626
andershl@rainforest.no