Arbeidet på «katastrofeveien» BR-319 gjennom hjertet av Amazonas har startet

Nå legges det asfalt tvers gjennom sårbare og urørte deler av regnskogen. –En sosial, økonomisk og økologisk katastrofe, sier Amazonas-forsker.

Motorveien BR-319 ble lagt på 70-tallet, men mangel på vedlikehold førte til forfall. Asfaltering vil gi bedre tilgang til skogområder og føre til landran og avskoging. Foto: Edmar Barros

I midten av september i år startet asfalteringen av BR-319, en motorvei som knytter byen Manaus til resten av Brasil. Bolsonaro-regjeringen startet planleggingen av veiarbeidet i 2019, og til tross for store protester fra forskere, miljøforkjempere og urfolk, er arbeidet nå i gang.

En fersk forskningsrapport konkluderer med at «motorveien BR-319 vil være en sosial, økonomisk og økologisk katastrofe».

–Brasils planlagte rekonstruksjon av motorveien BR-319 (…) vil gi tilgang til omtrent halvparten av det som er igjen av landets regnskog i Amazonas, og det er kanskje det største bevaringsproblemet for Brasil i dag, skriver Philip M. Fearside, forfatter av rapporten og forsker ved nasjonalinstituttet for Amazonas-forskning (INPA) i en kommentar i Mongabay.

Dette fordi en asfaltert vei eksponerer skogen og gir folk mulighet til å utnytte skogområdene på ulovlig vis. Allerede nå har folk startet å hugge og brenne ned skog i kantene av den nye veien for å selge områdene videre til bruk for kvegdrift.

– Dette infrastrukturprosjektet kan definitivt fragmentere noen av de siste store sammenhengende skogsområdene i Amazonas, sier Fernando Mathias Baptista, seniorrådgiver i Regnskogfondet om den nye veien.

Katastrofe for regnskogen og klimakampen

Utbedringsarbeidet for motorveien har blitt vurdert å ha høy risiko for forurensing og miljøødeleggelse. Forskningen viser at konsekvensanalysen utført for BR-319 er særdeles mangelfull: Den tar kun i betraktning de nærliggende områdene, men ignorerer de indirekte konsekvensene for områdene rundt.

På tross av mangelfull konsekvensanalyse og høy risiko for miljøødeleggelse, har brasilianske myndigheter likevel valgt å utstede lisens og gi grønt lys til å starte arbeidet.

Dette veiarbeidet truer områder av regnskogen som er essensielle for å opprettholde økotjenester og biologisk mangfold. Men asfalteringen vil ikke bare føre til ødeleggelse av natur med stort og ekstraordinært biomangfold og betydning for urbefolkningen der. Ifølge studiene til Fearside, vil veien også påvirke skogens kapasitet for klimaregulering.

– Dette området har et enormt lager av karbon som, hvis det slippes ut over en kort periode på år, ville være avgjørende for å presse det globale klimasystemet forbi et vippepunkt (…) utenfor menneskelig kontroll, påpeker han i forskningsrapporten.

Amazonas nærmer seg et katastrofalt vippepunkt

Du kan hjelpe til med å beskytte regnskogen