Strengere krav for drivstoff med palmeoljeprodukter

Miljødirektoratet skjerper kravene for palmeoljeprodukter i biodrivstoff. Det er en viktig seier for regnskogen.

I dag bestemte Miljødirektoratet seg for å skjerpe kravene for biodrivstoff med palmeoljeprodukter. Det er godt nytt for regnskogen.

Tidligere i år ble det avslørt at flere bensinstasjonskjeder i Norge importerer biodrivstoff som er basert på palmeoljeprodukter.

Produktet det er snakk om heter PFAD, som står for palm fatty acid distillate. Dette brukes som råstoff for biodiesel og blandes inn i vanlig diesel for å få ned klimagassutslippene. I januar klassifiserte Miljødirektoratet råstoffet som «avfall/rest», noe som gjorde at det ikke ble underlagt bærekraftskrav for palmeoljeproduksjon.

Dette, sammen med at Stortinget har vedtatt at syv prosent av alt drivstoff som brukes i veitrafikken i Norge fra 2017 skal være biodrivstoff, gjorde at PFAD fort ble utbredt på det norske markedet.

Kravene blir skjerpet

Miljødirektoratet har nå endret klassifiseringen fra «avfall/rest» til «biprodukt».

Dette skjer etter at Regnskogfondet og ZERO i februar sendte et brev til Miljødirektoratet der vi påpekte at klassifiseringen var både feil og miljømessig uheldig fordi den ville bidra til å øke produksjonen av palmeolje.

Endringen betyr at biodrivstoff basert på PFAD nå omfattes av EUs bærekraftskriterier. Det er viktig, gitt at palmeoljeproduksjon er en av de viktigste årsakene til ødeleggelse av regnskog og torvmyr i Indonesia og Malaysia.

Produksjonen fører til enorme klimagassutslipp og tap av uerstattelig biologisk mangfold. Store folkegrupper mister også tilgang på naturressurser de er svært avhengige av for å overleve.

Stor seier

Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet er derfor glad for at Miljødirektoratet endrer klassifiseringen.

– Dette er en viktig seier for regnskogen. Dette gjør det langt mindre sannsynlig at palmeoljerelaterte produkter brukes i biodrivstoff i Norge, både fordi det blir mindre lønnsomt og fordi det stilles strengere krav til hvordan råvarene skal produseres, sier han.

– Samtidig er det viktig å huske at det fortsatt ikke er forbudt. Vi oppfordrer derfor alle selskaper som selger og kjøper biodrivstoffet å finne andre, mer miljøvennlige alternativer enn palmeoljebasert diesel, sier Ranum.

Vil fremdeles brukes

PFAD vil imidlertid brukes i drivstoff på norske markedet en god stund til ettersom endringene trer i kraft 1. januar 2017.

Klima- og miljøminister Helgesen sier at det må gjøres på denne måten fordi vilkårene for bransjen ikke kan endres midt i året.