Oljefondet selger seg ned i regnskogødeleggende bransjer

Norge investerer 110 milliarder i regnskogødeleggende bransjer. Det er en nedgang på 20 prosent fra 2014.

Press fra Regnskogfondet har gjort at Oljefondet har solgt seg ut av flere palmeoljeselskaper, gruveselskaper og oljeselskaper som bidrar til regnskogsødeleggelse.

Regnskogfondet har gransket Oljefondets investeringsportefølje for 2015, som ble lagt fram i forbindelse med Oljefondets årsrapport i dag.

Årsrapporten viser at fondet blant annet har solgt seg ut av flere palmeoljeselskaper, gruveselskaper og oljeselskaper. Ett av dem er palmeoljeverstingen First Pacific. I fjor avdekket Regnskogfondet at selskapet sto bak omfattende regnskogsrasering i Indonesia gjennom underselskapet Indofood Agri.

Store summer er fremdeles investert

På verdensbasis investerer Oljefondet 110 milliarder kroner i selskaper fra bransjer som utgjør de viktigste truslene mot verdens regnskoger. Det er en nedgang på 20 prosent sammenlignet med 2014.

Oljefondet har slått fast at regnskogsødeleggelse ikke er en akseptabel måte å tjene penger på. Gitt at 110 milliarder kroner fremdeles er investert, er det er fortsatt mye arbeid som gjenstår.

– Oljefondet har store investeringer i industriene som ødelegger regnskogen og er derfor i en unik posisjon til å påvirke selskaper i en positiv retning. Norges Bank må gi tydelig beskjed til selskapene de investerer i om at det ikke er bærekraftig å tjene penger på å rasere regnskogen, sier Vemund Olsen, seniorrådgiver i Regnskogfondet.

– Banken må gå i tettere dialog med selskapene de investerer i og fortsette å selge seg ut av verstingene, sier han.

Vi trenger din hjelp for å stoppe raseringen av regnskogen

Store nedsalg

De største endringene skjer i vannkraftsektoren, der investeringene går ned 78 prosent til 2,7 milliarder.

Innenfor gruvedrift lå på 14 milliarder kroner, ned 40 prosent sammenlignet med 2014. Innenfor olje og gass var investeringene 82 milliarder, ned åtte prosent fra 2014.

Ut av palmeoljeselskaper

Oljefondets eierinteresser i palmeoljesektoren fortsetter å synke. Her er tallet åtte milliarder, ned tre prosent sammenlignet med 2014 (se resten av tallene i faktaboks).

I 2015 ble fire selskaper formelt utestengt av Oljefondets Etikkråd på grunn av alvorlig miljøskader i regnskogen i Indonesia og Malaysia.

Årsrapporten viser at Oljefondet har solgt seg ut av ytterligere to palmeoljeselskaper på grunn av bekymring for at selskapene var involvert i regnskogsødeleggelse.

Disse selskapene er First Pacific og Kulim Malaysia.

Olje og gass

Mange oljeselskaper i oljefondets portefølje har produksjon i sårbare regnskogsområder, spesielt i Amazonas. Slike selskaper opererer ofte med mye lavere standarder for håndtering av miljørisiko i regnskogsland enn i sine hjemland.

– Mange av de store palmeoljeselskapene har lovet å stanse avskogingen, men dette har foreløpig ikke skjedd. Palmeoljebransjen er fortsatt hovedårsaken til at regnskogen i Asia forsvinner. At Oljefondet nå selger seg ut av First Pacific og Kulim Malaysia er et tydelig signal til bransjen om å rydde opp, sier seniorrådgiver Olsen.

Oljefondet har også solgt seg ut av fire celluloseselskaper på grunn av avskoging.

I land som Peru er oljeindustrien ansvarlig for enorme regnskogsødeleggelser og for grove overgrep mot urfolks rettigheter. I februar erklærte landet unntaktstilstand på grunn av oljesøl i Amazonas.

– Det er på høy tid at Oljefondet legger press på oljeselskaper som opererer i regnskogen. Oljeutslipp i Amazonas fører til skogdød, vannforurensing og ødeleggelse av urfolks livsgrunnlag, sier Olsen.