Øk el-avgiften, spar bistandsbudsjettet

En liten økning i el-avgiften for norske husholdninger vil gjøre det unødvendig å kutte bistandsbudsjettet for å finansiere flyktningtiltak i Norge.

Hogstfelt med regnskog i bakgrunnen

KUTTER REGNSKOGEN: Den norske regnskogsatsingen kuttes med 13 prosent. Regnskogsatsingen er viktig for å redusere utslippene av klimagasser og beskytte naturressurser og få en langsiktig, bærekraftig utvikling i skogland.

– Regjeringen har tydeligvis ikke anstrengt seg for å finne måter å spare bistandsbudsjettet. De kutter kraftig i beskjedne budsjettposter der pengene går til noen av verdens fattigste. Og de kutter i regnskogsatsingen som regjeringen både har forpliktet seg på og profilert seg på internasjonalt. Det er helt uakseptabelt og veldig kortsiktig tenking, sier Lars Løvold, daglig leder i Regnskogfondet.

Han viser til at en økning av el avgiften til husholdningen til svensk nivå, 29 øre, vil mer enn oppveie kuttene i bistanden.

– Regjeringen reduserer den langsiktige bistanden gjennom frivillige organisasjoner til 670 millioner, ned fra over 2 milliarder i 2014. Dette er i praksis å rasere den mest effektive og gjennomevaluerte delen av bistanden. Å kutte så dramatisk i denne posten handler ikke om å dekke inn kostnader for flyktninger, det er et forsøk på tildekke en dramatisk politisk endring av norsk bistandspolitikk bak flyktningkrisen, sier Løvold.

– Denne regjeringen startet sin regjeringstid med å avvikle utviklingsminister-posten. Nå ser det ut som planen er å nedlegge hele den langsiktige bistanden, og konsentrere innsatsen om kun kortsiktig innsats som Børge Brende kan styre direkte, nærmest fra dag til dag, sier Løvold.

Kutter regnskogen

Han er også svært overrasket over kuttet i regnskogssatsingen.


– Det er bare få dager siden Tine Sundtoft sto på talerstolen i London og skrøt av den norske regnskogssatsingen. Nå kutter regjeringen 380 millioner i satsingen, det dobbelte av det som ble samlet inn under årets TV-aksjon til bevaring av regnskogen. Dette undergraver vår tillit til regjeringen på dette feltet. Det de gjør er stikk i strid med det de sier, sier Lars Løvold.

Regnskogsatsingen kuttes med 13 prosent. Regnskogsatsingen er viktig for å redusere utslippene av klimagasser og beskytte naturressurser og få en langsiktig, bærekraftig utvikling i skogland.

– Norge har vært banebrytende i dette arbeidet, men når regjeringen nå kutter i regnskogsatsingen sår det berettiget tvil om Norge faktisk har vilje til å betale for resultatene skogland oppnår på dette området, sier Løvold.

– Å håndtere flyktningsituasjonen er krevende, men å finne pengene som trengs på andre poster enn bistandsbudsjettet er ikke så vanskelig, sier Løvold. Han viser til Naturvernforbundets liste over forslag til økte miljøavgifter for flere inntjeningsmuligheter.

– Å kutte den langsiktige bistanden for å håndtere flyktningkrisen er uakseptabelt og svært kortsiktig tenkning, sier Lars Løvold i Regnskogfondet.

Langsiktig bistand forebygger kriser og konflikt

Det er ingen tvil om at den dramatiske flyktningsituasjonen og krisen i Syria gjør det nødvendig å prioritere økte midler til dette formålet. Regnskogfondet advarer likevel mot en politikk der man reduserer den langsiktige bistanden til fattige og sårbare befolkningsgrupper for å dekke inn disse kostnadene.

– Langsiktig bistand forebygger kriser og konflikt, og gjør land og lokalsamfunn bedre rustet til selv å takle konsekvensene av naturkatastrofer og endret klima. Å kutte i langsiktig bistand for å finansiere flyktningtiltak er derfor svært kortsiktig tenkning, sier Løvold.

Behovet for å styrke arbeidet med skogbevaring er akutt. I Indonesia fører voldsomme skogbranner til at landet akkurat nå er landet med verdens høyeste klimagassutslipp, og i tillegg er dette en humanitær katastrofe som rammer lokalbefolkningen hardt.

Støtt vårt arbeid for å bevare regnskogen.