Borneoelefant - symbolgave

300,-

Elephas maximus borneensis eller borneisk pygméelefant er en underart av Asiatisk elefant. Du finner den kun på Borneo, i Sabah (Malaysia) og deler av Kalimantan (Indonesia). Den er sterkt truet fordi store deler av dens hjem har blitt ødelagt for å rydde plass til palmeoljeplantasjer. Regnskogfondet oppfordrer forbrukere og bedrifter til å redusere bruken av palmeolje og å sørge for at den palmeoljen som brukes ikke ødelegger regnskog.

Tilsendt pr e-post

Tilsendt i posten