Borneoelefant - symbolgave

300,-

Elephas maximus borneensis, eller borneisk pygméelefant, er en underart av Asiatisk elefant. Du finner den kun på Borneo, i Sabah (Malaysia) og deler av Kalimantan (Indonesia). Den er sterkt truet fordi store deler av dens hjem har blitt ødelagt for å rydde plass til palmeoljeplantasjer. Regnskogfondet oppfordrer forbrukere og bedrifter til å redusere bruken av palmeolje og å sørge for at den palmeoljen som brukes, ikke ødelegger regnskog.

Du kan selv velge hvordan du vil motta beviset – få det tilsendt i posten eller som e-post.

Tilsendt pr e-post

Tilsendt i posten