Mye tull med grillkull

Du bør unngå grillkull som er laget av tropiske tresorter, men det kan være vanskelig å finne ut akkurat hva det grillkullet du vurderer å kjøpe i butikken er laget av og hvor det kommer fra. Regnskogfondet anbefaler deg å se etter Svanemerket grillkull.

Grillkull er en del av sommerkosen, men det er risikosport å grille med dersom man ønsker å unngå bruk av tropisk tømmer. Foto: Shutterstock

Sommerhalvåret er høysesong for grilling, og for de som ikke bruker gassgrill er grillkullet en selvsagt del av handlelisten til terrassekosen. Men har du tenkt på hvor grillkullet du kjøper egentlig kommer fra?

Ulovlig hogst og tropiske tresorter

De siste årene har det dukket opp flere saker som viser at det foregår mye snusk i grillkullbransjen i Europa. Det er også påvist at det brukes grillkull som stammer fra ulovlig hogst og tropiske tresorter.

Mulig å identifisere tresorter i grillkull

Det er faktisk mulig å sjekke hvilke tresorter grillkullet stammer fra ved hjelp av spesialmikroskoper som undersøker trestrukturen i grillkull. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) bidro i 2020  med stikkprøver av grillkull kjøpt i Norge til en større europeisk undersøkelse. Denne og andre undersøkelser avdekket at det foregår mye lureri med grillkull i Europa.

Grillkull lages ved at man forbrenner treverk uten å tilføre oksygen. Prosessen fjerner fukt og gasser slik at det forkullede og svarte resultatet brenner rent og lenge. Her produsert på tradisjonell måte i små ovner. Foto: Shutterstock

Mangelfull informasjon og feilmerking

I noen tilfeller er pakkene dårlig merket, slik at det ikke står hvilke tresorter grillkullet er laget av eller hvor det kommer fra, eller den mangler sertifisering på bærekraftig hogst. I andre tilfeller er rett og slett merkingen feil.

Utvalget av grillkullposer fra Norge var ganske lite, kun syv poser, så bare noen få av de typene som er på markedet ble undersøkt. Undersøkelsen av grillkullet fra Norge avslørte ikke feilmerking, men en av posene som ble testet inneholdt kull fra tropisk tømmer.


Regnskogfondets råd

Nesten halvparten av grillkullet som selges i Europa stammer fra tropiske og subtropiske skoger.

Regnskogfondets anbefaling til forbrukere er å unngå alt tropisk tømmer. Dette gjelder også for grillkull, men det er vanskelig for forbrukeren å vite hvilken tresort grillkullposen inneholder. Dette gjør grillkull til et risikoprodukt. Så hva skal du som forbruker gjøre?

En del grillkull er FSC-merket. Det betyr at kullet har fått et godkjentstempel fra den internasjonale sertifiseringsorganisasjonen Forest Stewardship Council og at kullet skal komme fra bærekraftige kilder. Regnskogfondet mener at dette ikke holder.

Grillkull merket med både FSC-sertifisering og Svanemerket. Regnskogfondet anbefaler grillkull som er Svanemerket, selv om dette heller ikke er en 100 % garanti. Foto: Lars Sandved Dalen/ NIBIO

Seniorrådgiver i Regnskogfondet, Solveig Firing Lunde, mener at FSC-sertifiseringen har klare mangler og derfor ikke er tilstrekkelig for å unngå grillkull laget av tropisk tømmer.

– Det er per i dag umulig å vite med sikkerhet hvor grillkullet i butikken kommer fra med mindre innholdet faktisk er testet, og det er flere eksempler internasjonalt på at merking av grillkull ikke holder det den lover. Svanemerket grillkull skal per i dag ikke inneholde tropiske tresorter, og vi anbefaler derfor at du velger grillkull som er svanemerket selv om dette heller ikke er en 100% garanti, sier hun.

Kilde: nibio.no

Redd regnskogen

Kontakt

Solveig Firing Lunde

Seniorrådgiver, avskogingsfrie markeder
(+47) 411 07 023
solveig@rainforest.no