Det haster! 2/3 av regnskogen er enten utslettet eller delvis ødelagt. Du kan gjøre en forskjell!

Det haster! 2/3 av regnskogen er enten utslettet eller delvis ødelagt. Du kan gjøre en forskjell!

Regnskogen har eksistert i over 60 millioner år. Den er hjemmet til opptil 80 prosent av alle dyr og planter på jorden.

Regnskogen lager sitt eget regn, og styrer nedbørsmønstre langt utenfor sitt eget område. Dette er avgjørende for vår matsikkerhet.

Regnskogen er et gigantisk karbonfangst- og lagringsanelgg. Den lagrer minst 1000 milliarder tonn CO2. Dette tilsvarer Norges totale utslipp i 24.000 år!

Men nå kan det være slutt. Hvert sjette sekund forsvinner regnskog tilsvarende en fotballbane – for at vi skal få kjøtt, soya, palmeolje og tømmer.

Kritisk for klimaet

Til nå har menneskene rasert et regnskogsområde større enn hele EU, Storbritannia, Norge, Island og Sveits til sammen. Det meste har skjedd de siste 50 årene.

To tredjedeler av verdens tropiske regnskog er nå fullstendig utslettet eller delvis ødelagt. Hvis vi virkelig vil bremse den globale oppvarmingen, er det ingen vei utenom å stanse raseringen.

Når trærne hogges, frigjøres klimagassen og slippes ut i luften vi puster i. Visste du at CO2-utslipp fra rasering av regnskog tilsvarer CO2-uitslippet fra alle verdens biler? Det bidrar til et varmere og mer ekstremt klima på jordkloden vår.

Intakt regnskog er avgjørende i kampen for å forhindre katastrofale klimaendringer.

Dyr og planter trues

Klimaendringene og ødeleggelsen av regnskogen er dårlig nytt for dyrene og plantene som lever der. Opptil 100 dyre- og plantearter forsvinner hvert år, kun fordi mennesker raserer regnskogen. Dette må vi stoppe!

Du kan gjøre en forskjell! Bli Regnskogvokter!

Regnskogfondet bidrar direkte til beskyttelse av totalt 720.000 kvadratkilometer regnskog. Det tilsvarer et område på størrelse med Norge og Sverige til sammen. Sammen med deg, kan vi beskytte enda mer!


Ikke nok med det, spart CO2-utslipp fra områder som nå blir reddet, tilsvarer 1,5 ganger Norges årlige utslipp!

Vær en del av løsningen. Bli Regnskogvokter!

Vil du redde regnskogen?

Din støtte til Regnskogfondet bidrar til:

  • å verne om verdens eldste og rikeste økosystem – hjemmet til utallige plante- og dyrearter.
  • å minske etterspørselen etter råvarer fra ulovlig avskogede områder.
  • å sette press på politikere og bedrifter for å stoppe ulovlig avskoging.
  • å bevare regnskog - naturens egen karbonlagringsteknologi og en kritisk brikke i kampen mot katastrofale klimaendringer

Slik bruker vi pengene

Fotos: Araquem Alcantara, Björn Vaughn | BPI | STO, Regnskogfondet