Grønt valg redder regnskog

Sammen for regnskogen

Når du velger Grønt Valg fra Fortum, er du med på å beskytte hele 24 000 kvadratkilometer regnskog hvert år - gjennom støtte til Regnskogsfondet. Dette tilsvarer regnskog på størrelse med så å si hele Viken fylke!

Den tropiske regnskogen, verdens eldste økosystem, er hjemmet til inntil 80 prosent av landjordens dyr og planter og til et fantastisk mangfold av urfolksgrupper. I tillegg så er det å bevare regnskogen et av de beste klimatiltakene vi har, da det regulerer klimaet og nedbørsmønstre på kloden vår.

Regnskogen er et gigantisk karbonfangst- og lagringsanlegg samtidig som regnskogen også styrer nedbørsmønstre langt utover sitt eget område. Det er viktig for vår matsikkerhet. Når regnskogen raseres ødelegges dette utrolig effektive karbonfangstanlegget, i tillegg til at vi frigjør den lagrede CO2’en ut i luften vi puster i. Dette bidrar til å sette enda mer fart i klimaendringene.

Ta enda et grønt valg for fremtiden!

Bli Regnskogvokter og støtt Regnskogfondet månedlig. For 250 kr i måneden redder du 600 trær. Det tilsvarer det årlige C02-utslippet til 105 nordmenn.


Foto: Thomas Marent

Som Grønt Valg-kunde hos Fortum er du med på å bidra til å beskytte regnskogen.

Hvorfor er regnskogen viktig?

1. Regnskogen er en stor garantist for levelig klima. Skogen regulerer temperaturen med regn langt utenfor eget område, samt fungerer som en pumpe som samler og sprer fuktig luft over hele kontinenter. Uten regnskogen ville altså store deler av Sør-Amerika og Afrika vært en ubeboelig ørken.

I tillegg lagrer regnskogen over 1000 milliarder tonn co2. Når skogen brennes eller hugges, slippes klimagassene tilbake ut i atmosfæren. Den globale avskogingen er nå så stor at utslippene fra avskoging står for rundt ti prosent av verdens årlige utslipp.

2. Regnskogen er som et biologisk skattekammer! Selv om regnskogen bare dekker 6 prosent av jordas overflate, er det her inntil 80% av alle arter på landjorden bor.

Å holde dette kompliserte systemet ved like er viktig: Ikke bare fordi en tapt art, er en tapt art for alltid, men også fordi økosystemene i regnskogen gir oss tjenester som er veldig viktige for oss og annet liv på jordkloden. Når arter i regnskogen forsvinner, kan hele økosystemer kollapse. Alle arter i regnskogen spiller en viktig rolle i et komplisert system som gir regn, rent vann, mat og medisiner som alle nyter godt av.

Foto: Thomas Marent

3: Regnskogen er hjemmet til millioner av mennesker. 260 millioner mennesker bor i verdens regnskoger og lever i pakt med naturen. Der finner de alt de trenger for å leve uten å overbelaste økosystemene. Gjentagende ser man at der urfolk og skogfolk får oppfylt sine rettigheter til regnskogområdene de har levd i, i generasjoner, der forvaltes regnskogen bærekraftig, og blir stående.

I urfolksområder klarer regnskogen seg ofte like godt som i rene naturvernområder vernet for all menneskelig aktivitet. Derfor er urfolk kjernen i Regnskogfondets arbeid. Det aller meste av vår innsats går til å styrke lokale urfolksgrupper og urfolksorganisasjoner i deres kamp mot kreftene som vil ødelegge regnskogen.»

Slik jobber Regnskogfondet

Vi samarbeider med rundt 50 organisasjoner i seks regnskogland i Amazonas, Sentral­-Afrika og Sørøst-Asia. Dette er miljø-­ og rettighetsorganisasjoner som jobber tett med lokalsamfunn i regnskogen.

Målet: Å styrke lokalbefolkningens bruksrettigheter til skogen og deres muligheter til å leve et godt liv i regnskogen­ på egne premisser. Vi ser at der lokalsamfunn får rettigheter til regnskogen, blir den stående.

I Norge arbeider vi for å:

  • øke engasjementet for regnskogen
  • forhindre at norsk politikk og norske næringsinteresser bidrar til å ødelegge den
  • styrke politikk og praksis som bevarer den.
  • Mer om hvordan vi jobber

Ta enda et grønt valg for fremtiden

Bli Regnskogvokter og støtt Regnskogfondet månedlig. For 250 kr i måneden redder du 600 trær. Det tilsvarer det årlige C02-utslippet til 105 nordmenn.

Flere måter å støtte på

Send VOKTER (75kr i måneden), VOKTER150 (150kr i måneden) eller VOKTER250 (250kr i måneden) til 2212.

Vipps til 3333 eller bli fastgiver via Vipps her eller skjemaet på toppen av siden.

Vår giverkonto er 1602.58.32500

Start en innsamling for regnskogen på Facebook eller Spleis.no - søke opp Regnskogfondet.